FLUID dizajn forum – Od 23. do 28. aprila na Cetinju u Baru i Nikšiću

 

Fluid dizajn forum 2016

 
 

FLU­ID di­zajn fo­rum 2016. u organizaciji Fa­kul­teta li­kov­nih umjet­no­sti sa Ce­ti­nja i Na­rod­nog mu­zeja Cr­ne Go­re, bi­će odr­žan na Ce­ti­nju u Ba­ru i Nikši­ću u periodu od 23. do 28. apri­la. Od 23. do 26. aprila, u Nikšiću i Baru će se istovremeno održavati predavanja, izložbe i radionice. Glavni dio Fluid dizajn foruma je predviđen na Cetinju od 26. do 28. aprila.

 

Fluid dizajn forum IV biće svečano otvoren u utorak, 26. 04. u 19h u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić (Balšića Pazar) izložbama:

Velikani grafičkog dizajna, Saveta i Slobodan Mašić

i

Istorija Made by me

 
 

Velikani grafičkog dizajna, Saveta i Slobodan Mašić

Izložba plakata Savete i Slobodana Mašića, premijerno je predstavljena u Kulturnom centru Grad u Beogradu prošle godine, a obuhvata 45 postera koji su realizovani za različite manifestacije i publikacije tokom nekoliko decenija plodnog stvaralaštva ovog istaknutog bračnog i autorskog para.

Autori i kustosi projekta su Ljudmila Stratimirović, umjetnička direktorka KC Grad i Borut Vild, grafički dizajner.

 

Slobodan i Saveta Masic - 1

 

Arhitekta, dizajner, prvi ovdašnji nezavisni izdavač, sa Savetom Mašić tvorac vizuelnog identiteta BITEF-a… često se spominje u apokrifnim usmenim pričama o onom vremenu.  Naći ćete ga sa Leonidom Šejkom u Beogradu, kod Josipa Vanište u Zagrebu, u zatvoru sa Mihajlom Mihajlovim 1966, sa Borom Ćosićem i Dragoslavom Mihailovićem u pripremi za štampu njihovih “sumnjivih” knjiga, naći ćete ga na FEST-u, u SKC-u i na svim onim mestima gde se rađala ili stvarala “alternativna” kultura tog vremena. Celokupan opus  ali i uloga Mašića kao kritičkih intelektualaca i jednih od ključnih figura tadašnje kulturne scene zaslužuje temeljno i obimno istraživanje i analizu.

Slobodan i Saveta Masic - 2Opus grafičkog dizajna Studia Structure koji su 1968. pokrenuli zajedno sa Borom Ćosićem i Dragošem Kalajićem od samog početka karakteriše izuzetno baratanje svim elementima vizuelne komunikacije. Od modernističkih početaka, minimalističke i racionalne tipografije “internacionalnog” stila, geometrijskih sistema, serijalnosti i korišćenja semantičkih znakova do veštog poigravanja sa elementima stilova druge polovine prošlog veka, op-arta, pop-arta, postmodernizma… Izuzetno osetljiva i promišljena upotreba fotografije, uključivanje fotografa kao ravnopravnog učesnika u kreativnom procesu stvoriće seriju plakata za BITEF, verovatno najcelovitiju i najkompaktniju seriju radova srpskog grafičkog dizajna u 20. veku. Čime god se igrali: tekstom, grafikom, slikom, ili fotografijom, radovi Savete i Slobodana Mašića su uvek prepoznatljivi i “svoji”. I uvek su deo jedne veće celine, jednog univerzalnog ali i vrlo ličnog kosmosa. Nemoguće je u njega prodreti i spoznati ga bez aktivnog posmatranja, otvorenog srca, ali i uma. Jer “Mašićev dizajn jeste aktivnost čije vrednosti nadaleko prevazilaze okvire samo jedne likovne discipline. Mašić je danas jedan od naših retkih dizajnera koje je nemoguće ‘najmiti’ za određeni posao ukoliko oni u njemu, osim uobičajenih profesionalnih zadataka, ne pronalaze i neke druge razloge. U slučaju Mašića ti drugi razlozi su prilično brojni. Celokupna njegova delatnost, počevši od studentskih dana i revije ‘Vidici’ do ‘nezavisnih autorskih izdanja’, jeste akcija u kojoj je profesionalca zamenio čitav čovek. Čovek koji u svemu što radi ne vidi mogućnost realizacije samo svojih kreativnih sposobnosti, već šansu da se potvrdi kao kompletna ličnost u životu koji je slobodno izabrao za svoj.” (Bogdan Tirnanić, 1971)

Grafički dizajn je jedna od najefemernijih, ali i najvažnijih i najuticajnijih grana dizajna. Ubrzan tehnološki razvoj, česte promene trendova, medijske pojavnosti, a pre svega ogromna produkcija čine ga veoma teškim za istorizaciju. Pogotovo u sredinama koje, poput naše, nisu sklone sistematskom i blagovremenom prikupljanju artefakata, njihovoj analizi i prezentaciji. Otuda tako malo stručnih relevantnih publikacija, te podataka o istoriji grafičkog dizajna u Srbiji. A nije da je nema. Nema je, naravno, u školskim kurikulumima i obrazovnim programima. Stasavaju generacije koje nemilice “troše” dizajn, a da o njemu skoro ništa ne znaju. Najveća imena srpskog dizajna nepoznata su čakiI studentima koji izučavaju tu oblast. Ovaj projekat ne može i ne želi da popuni sve praznine, ali može da današnjoj publici predstavi najvažnije žive autore, njihov rad i započne sa stvaranjem baze podataka za dalja istraživanja. – Borut Vild

Slobodan Mašić

Po diplomiranju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1966. sa slikarom Leonidom Šejkom i pjesnikinjom Marijom Čudinom osniva alternativnu izdavačku kuću “Nezavisna izdanja”. Ubrzo, 1968, pokreće i Studio Structure – atelje za grafički i arhitektonski dizajn (sa Savetom Mašić, Dragošom Kalajićem i Borom Ćosićem). Aktivno učestvuje u događajima 1968. kao grafički urednik ljevičarske revije “Susret”. Dugi niz godina potvrđuje svestranost svoje stvaralačke ličnosti baveći se grafičkim i filmskim dizajnom, pozorišnom scenografijom, izdavaštvom, promocijom literature, kao i esejistikom. U okvirima svojih edicija ili van njih dizajnira veliki broj knjiga i monografskih izdanja, izložbenih kataloga i promotivnih plakata. Zapažene rezultate postigao je i u oblasti pozorišnog i filmskog dizajna i scenografije. Osim “Nezavisnih izdanja”, kao prvi nezavisni izdavač u bivšoj Jugoslaviji, pokrenuo je edicije “Nova” (1984), “Ogledalo” (2003), “Crvene sveske” (2003). Tokom četiri decenije rada u oblasti slobodnog izdavaštva, iskusivši da neke od njegovih knjiga budu i sudski gonjene, objavio je nekoliko stotina izdanja u više stotina hiljada primjeraka. Osnivač je smotre grafičkog dizajna “kontakt” u Grafičkom kolektivu u Beogradu i predsjednik beogradskog Art Director Club-a. Svoje radove izlagao je na samostalnim izložbama u Beogradu (Muzej primenjene umetnosti i Salon Muzeja savremene umetnosti, 1973), Venecijanskom Bijenalu (1972) i na grupnim izložbama u Varšavi, Tojami (Japan), Kolorado Springsu, Kilu, Brnu, Štutgartu, Parizu, Ljubljani (BIO), Zagrebu (ZGRAF) i dr. Dobitnik je nagrade Bijenala u Brnu (1975), nagrade Oktobarskog salona (1971), dvije Zlatne medalje BIO u Ljubljani, nagrade Sterijinog pozorja, dvije Velike nagrade Majskog salona u Beogradu, posebne nagrade Prvog bijenala scenskog dizajna (1997) i dr. Od 1966. je u statusu samostalnog umjetnika pri ULUPUDS-u. Član je Akademije arhitekture Srbije, čiji je bio potpredsednik, i član njenog Savjeta od osnivanja 1995. godine.

Projekti:

 • Grafički dizajn lista nove ljevice “Susret” (1968)

 • Projekat kuće budućnosti (sa M. Perovićem, Lj. Perović i S. Mašić, 1969)

 • Grafička rješenja BITEF-a (od 1970)

 • Grafička rješenja FEST-a od 1971. do 1975.

 • Dizajn filma “Rani radovi” Želimira Žilnika (1968)

 • Dizajn filma “Nevinost bez zaštite” D. Makavejeva (1968)

 • Scenografija pozorišne predstave “Karamazovi” (P. Bajčetića) u Ateljeu 212 u Beogradu (1968)

 • Serija plakata u radionici serigrafije Studentskog centra u Zagrebu

 • Serija plakata “Slika sveta”

 • Manifest za ujedinjenje Evrope (sa D. Kalajićem, 1972)

 • Postavka Muzeja afričke umetnosti (1975)

 • Digitalni album 2003URB (sa D. Miletićem, 2003)

 • Digitalni album “Crvene sveske” (sa G. Babićem, 2003) I dr.

 

Istorija Made by me

Viktor KoenIzložba plakata ISTORIJA ‒ MADE BY ME referira na istoriju grafičkog dizajna i važnost njegove edukativne uloge, kroz pogled savremenih grafičkih dizajnera iz regiona i USA – dosadašnjih učesnika FLUID dizajn foruma i njihov omaž pojavama ili ličnostima u grafičkom dizajnu koje su za njihov rad bile posebno inspirativne. Među namjenski realizovanim plakatima (122) su radovi brojnih istaknutih grafičkih dizajnera – prijatelja FLUID dizajn foruma, kao i biviših i sadašnjih studenata FLU Cetinje i FPU Beograd.

Autori i autorke:

Aleksandra Nina KnezevicBorut Vild, Armada /Darko & Marko Miladinović, Boštjan Kenda, Dalida Karić Hadžiahmetović, Dejan Kršić, Jovan Čekić, Mila Melank, Aleksandra Nina Knežević, Oleg Šuran, Slavimir Stojanović, Viktor Koen, Zdravko Delibašić Beli, Srđa Dragović, Sandra Đurović, Iva Ivanović, Lola Miličković, Sanja Dević, Ana Matić & A.Đ.M.L. Pejović, Ana Matić, Radomir Milić, Kristina Miljacki, Anja Đurović, Maša Mušikić, Marija Milošević, Igor Benić, Dejan Batrićević, Arijana Kadić, Maja Vuksanović, Zoran Boldorac, Branka Dragić, Jelena Kostić, Jovana Bogdanović, Jovana Momčilović, Miladin Miletić, Milica Mrvić, Mina Šarenac, Predrag  Marković, Zoran Dobrosavljević, Ana Marković, Novak Saveljić, Bojana Bogavac, Ana Pejović, Maša Elezović, Nikola Radonjić Bada, Brigita Antoni, Jelena Sekulić, Marija Peruničić, Denis Ćupić, Stefan Bulatović, Hajdana Kostić, Aleksandar Mihaljević, Nevena Matijević, Lidija Rabrenović.

 
 

PREGLED DEŠAVANJA NA
FLUID DIZAJN FORUMU

 

NIKŠIĆ

 

Fluid dizajn forum IV - Niksic

Fluid dizajn forum IV - Niksic - program

 

BAR

 

Fluid dizajn forum IV - Bar

Fluid dizajn forum IV - Bar - program

 

CETINJE

 

Fluid dizajn forum IV - Cetinje

Fluid dizajn forum IV - Cetinje - program