Galerija solidarnosti Kotor – Izložba skulptura u bronzi iz legata Rista Stijovića

 

 

Povodom Dana Opštine Kotor, OJU Muzeji – Galerija solidarnosti u saradnji sa JU Muzeji i galerije Podgorice organizuje IZLOŽBU SKULPTURA U BRONZI IZ LEGATA RISTA STIJOVIĆA.

 Izložbu će otvoriti gradonačelnik Kotora Vladimir  Jokić,  16. novembra, 2017. u 19 h u Galeriji solidarnosti.

Postavkom će biti obuhvaćeno  petnaest skulptura u bronzi  Rista Stijovića jednog od najznačajnijih crnogorskih likovnih umjetnika prema izboru kustosa Marije Mihaliček.

Izabrane skulpture, kroz tri cjeline, donose teme koje su  najviše obilježile umjetnički opus i bile trajna preokupacija Stijovićeve umjetnosti za preko pedeset godina. To su portreti i  likovi Gorskog vijenca u kojima izražava tragičnu romantiku  gorštaka koje, po njegovim riječima “uvjek imao u podsvijesti”;   senzibilni ženski likovi i čulni istovremeno čedni aktovi; svijet ptica i životinja koji ga svrstava u najpoznatije skulptore- animaliste.

Izložena djela su dio jednog od najvrijednijih umjetničkih legata u Crnoj Gori, kojemu i poslije nekoliko decenija nije obezbijeđen prostor stalne prezentacije u Podgorici.

 

Risto Stijović (Podgorica, 1894.-1974.) spada u plejadu najistaknutih likovnih stvaralaca, koji su svojim opusom obilježili umjetnost XX vijeka na bivšem jugoslovenskom prostoru.

Školovao se na Umetničkoj školi u Beogradu 1912-14. (kod Đorđa Jovanovića). Kao učesnik Prvog svjetskog rata, preko Albanije stiže preko Krfa  u Marselj gdje nastavlja školovanje na umjetničkoj školi 1916. i 1917. godine. Diplomirao je na čuvenoj Ecole des Beaux-Arts u Parizu, gdje je imao Prvu samostalnu izložbu 1919.godine Sve do odlaska iz Pariza 1928. godine izlagao   i bio zapažen u umjetničkim krugovima metropole umjetnosti.

 Od 1928. godine živio je i radio u Beogradu. Bio član Umjetničke grupe “Lada” i “Oblik”. Bavio se i pedagoškim radom. Bio je član je Srpske akademije nauka i umetnosti od 1963.godine.  

Njegova pojedinačna skulptorska djela čuvaju se u mnogim  muzejima i galerijama, a najveći broj je sastavni dio dva legata koje je za života ostavio Pogorici i Beogradu.

Stijović je za života bio nosilac najvećih jugoslavenskih priznanja: Ordena rada, 1957.godine, Ordena zasluga za narod 1965. godine, Oktobarske nagrade 1960.godine, Sedmojulska nagrade, 1962. godine, Nagrade AVNOJ-a, 1970.godine, Trinaestojulske nagrada, 1972.godine, Ordena Republike sa zlatnim vijencem, 1974.godine.