Geopoetika – Knjiga Svetlane Racanović o Marini Abramović

Izdavačka kuća Geopoetika upravo je objavila knjigu Svetlane Racanović o Marini Abramović: 

Marina Abramović: od reza do šava

U ovoj obimnoj naučnoj studiji Svetlana Racanović analizira sve faze rada naše istaknute umjetnice, precizno mapirajući nastajanje tog obimnog i kompleksnog opusa. Slijedeći lanac transformacija umjetnosti Marine Abramović, od prvih serija slika sa oblacima, preko performansa sedamdesetih, pa sve do najnovijih projekata, autorka nepogrešivo detektuje promjene u njenom radu. Istovremeno ova studija ocrtava i promjene u sistemu umjetnosti koje nastaju na početku 21. vijeka, kao efekat prelaska iz bipolarnog hladnoratovskog, u multipolarni, globalno umreženi svijet.

Knjiga je podijeljena na tri dijela, od kojih svaki detaljno razmatra osnovne vektore kretanja i promišljanja u radu Marine Abramović. 

Kako posljednjih godina u radu Marine Abramović dolazi do sve jasnijeg spoja umjetnosti, zabave i biznisa, mijenja se i njen status, i sada se kreće u rasponu od šamanke do selebritija, izmeštajući njen rad sve više u registar blokbaster umjetnosti koji dominira poznokapitalističkim umjetničkim spektaklom. U svojim analizama Svetlana Racanović nastoji da što preciznije ocrta ove promjene u radu Marine Abramović, ne opredjeljujući sa za ono što bi trebalo da figurira kao “pravi” ili ortodoksni pristup. Naprotiv, po njenom sudu, neophodno je ostati otvoren za eksperimente, pa čak i promašaje, u svijetu koji se radikalno i nezaustavljivo mijenja, u kojem se prije može govoriti o marginalizaciji umjetnosti nego o njenom kraju. 


Svetlana Racanović je istoričarka umjetnosti, likovna kritičarka i kustoskinja. Doktorirala je na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu, 2018. sa tezom Perpetuiranje promjene – Tehnologije sopstva Marine Abramović. Magistrirala je menadžment kulturnih i umjetničkih djelatnosti (program ECUM/ECUMEST) u Dižonu 2000. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Katedri za istoriju umetnosti 1998. Od 2018. je predavač na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, Univerzitet Crne Gore. Od 2011. do 2015. bila je gostujući predavač na Odseku za digitalnu umetnost i nove medije na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu. Bila je direktorka NVO Nansen dijalog centar Crne Gore od 2003. do 2009. i izvršna direktorka NVO Montenegro Mobil Art od 2001. do 2003. Od 1996. aktivna je kao likovna kritičarka i kustoskinja niza umjetničkih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu, uključujući kustosiranje izložbe Eros malog prestupa na 51. Bijenalu u Veneciji 2005. i izložbe Obod i bistre vode na 54. Bijenalu u Veneciji 2011. Bila je i kustos izložbe Montenegrin Beauty prezentovane u Budvi i Beogradu 2003. i u Motorenhalle u Drezdenu i Kunstlerhaus Bethanien u Berlinu 2005. Dobitnica je nagrade za likovnu kritiku Lazar Trifunović za 2003. Objavila je knjigu: Milenijumski bag?! – Crnogorska umjetnička scena oko 2000: Prestupnička koalicija kritike i prakse, 2009. u izdanju Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Kao Fulbrajt stipendista boravila je u Njujorku 2014. u statusu naučnog istraživača.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 + five =