Gorski vijenac iz 1927. prepričan i prepjevan na srpski jezik

Prepričao i prepjevao Dušan Bogosavljević, u Beogradu, 1927. godine

Poštovani posjetioci, u prilici smo da vam ekskluzivno ponudimo izdanje Gorskog vijenca iz 1927. godine koji je Dušan Bogosavljević prepričao i prepjevao na srpski jezik.

Iz predgovora: Promena u tekstu ima sitnijih i krupnijih. U sitne promene spada: promena reda reči, ukidanje apostrofa gde god je bilo mogućno, menjanje južnog dijalekta u istočni, zamena provincijalizama i arhaizama današnjim riječima…