Grad teatar Budva – Najava programa za srijedu, 17.julU srijedu 17. jula 2019.godine, sa početkom u 21h, na Trgu pjesnika se nastavlja ovogodišnji književni program festivala gdje će gost biti Dragan Prole. Govoriće o svojoj knjizi Jednakost nejednakog. Fenomenologija i rane avangarde“, koja na precizan način ukazuje na saglasje u filozofskom i umjetničkom djelovanju, poštujući distinktivnu razliku svake od ovih disciplina.

Ugo Vlaisavljević je dao recenziju na ovo djelo: „Smatramo da je riječ o naučnom djelu motivisanom sasvim originalnom idejom da se analogijskim povezivanjem fenomenološke filozofije i ranih avangardnih pokreta osvijetle najvažnije ontološke konfiguracije savremenog sveta. Takav uistinu filozofski projekat, jer se vezuje za nastojanja fundamentalne ontologije u Hajdegerovom smislu, podrazumijevao je takođe i zalaženje u oblasti čitavog niza naučnih disciplina, poput istorije i sociologije umjetnosti, teorije književnosti i slikarstva, te sistematsko i detaljno izučavanje poprečnih veza i ukrštanja unutar ukupnog stvaralačkog duha epohe.

Ovu krajnje kompleksnu istraživačku zadaću, koja je zahtijevala zavidnu erudiciju i multidisciplinarnu upućenost te obradu velikog broja različitih podtema, autor je s velikim uspjehom ostvario. Dobili smo naučno djelo u kojem je pokazano da temeljna filozofska disciplina, kakva je ontologija iz koje autor crpi svoju primarnu kompetenciju, može ponuditi važne uvide u složenu arhitektoniku savremene umetničke proizvodnje i kulturne samosvesti uopšte, kao što i obratno, ove poslednje mogu u novom svijetlu predstaviti najuticajnija filozofska tumačenja današnjice.

Ovim svojim novim djelom Dragan Prole će, uvjereni smo, još jednom i još snažnije potvrditi reputaciju jednog od najuglednijih pisaca u polju filozofije i humanističkih nauka u regionu, kao što očekujemo da će Jednakost nejednakog privući pažnju ne samo stručnjaka iz pomenutih naučnih oblasti nego i šire čitalačke publike.“

Moderator večeri je Svetlana Ivanović.