„Grad teatar“ – Najava programa za neđelju, 5. i poneđeljak, 6. avgust 2018. godine

 

 

U neđelju, 05. avgusta, sa početkom u 21 čas, na Trgu pjesnika će otpočeti dvodnevni simpozijum „Hamlet po drugi put među Crnogorcima“. Tokom simpozijuma eminentni pozorišni stvaraoci i mislioci će dati svoj uvid u osnovno idejno polazište koncipiranja dramskog programa ovogodišnjeg festivala, tj. značenju i značaju klasičnog dramskog teksta u savremenim rediteljskim uprizorenjima. 

Bojan Munjin, novinar i pozorišni kritičar, konsultant za dramski program XXXII festivala „Grad teatar“, ujedno i urednik i učesnik simpozijuma, u obrazloženju koncepta ovog programa ističe: „Tokom dvije večeri na Trgu pjesnika u Budvi razgovaraćemo o mnogim pitanjima savremenosti na tragu onog teatarskog pisma koje nazivamo klasikom. To pismo je možda prikrilo vrijeme, ali s uzbuđenjem otkrivamo koliko je ono danas aktuelno. Prve večeri, 5. avgusta, bavićemo se, kroz niz iskustava današnjih glumaca, reditelja i autora, pitanjem evidentne važnosti koja se posvećuje klasičnim dramskim tekstovima danas, pitajući se, Klasika – zašto baš danas?, potom kakav je doprinos klasike u teatru savremenom senzibilitetu čovjeka i svijeta i, pomalo slikovito, Smije li se staro vino presipavati u nove mješine?. O ovim temama svakako bismo nastavili diskutovati i druge večeri, 6. avgusta, apostrofirajući pitanja kako recepcija klasičnih dramskih djela izgleda u današnjem crnogorskom teatru, na našim prostorima i savremenom teatru uopšte. U tom smislu, kritički bismo promislili kako je tumačenje klasike izgledalo u trodecenijskoj istoriji ‘Grada teatra’, što, vezano za identitet ovoga festivala, smatramo krajnje bitnom temom. Bavićemo se i pitanjem koliko se moderno obrazujemo o teatru da bismo postali tradicionalni?, i, konačno, nečim o čemu, ne bez današnje civilizacijske skepse, razmišljamo zagledani u budućnost: Hoće li se ikada zavoljeti Sara Bernar i Bob Vilson?“.

U prvoj sesiji simpozijuma, 5. avgusta, govoriće istaknuti glumac Voja Brajović, dr Jelena Lužina, teoretičar drame i redovan profesor na FDU Univerziteta ,,Sv. Kiril i Metodij” iz Skoplja,  Igor Vuk Torbica, reditelj, i Aleksandar Radunović, dramaturg, kompozitor, muzičar i multimedijalni umjetnik.

U poneđeljak, 6. avgusta, takođe na Trgu pjesnika sa početkom u 21 čas, govoriće i Branislava Liješević, menadžer u kulturi i nekadašnji direktor JU „Grad teatar“, mr Janko Ljumović, profesor pozorišne produkcije na FDU Cetinje, Maja Mrđenović, pozorišni kritičar i Bojan Munjin, novinar i pozorišni kritičar i stručni konsultant za dramski program XXXII festivala „Grad teatar“.