Gradska galerija Kotor – Izložba Dragoslava Krnajskog

Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Riječ je o izložbi ,,POPULUS NIGRA’’ akademskog umjetnika Dragoslava Krnajskog.

Dragoslav Krnajski je rođen u Puli 1953. godine. Fakultet za likovne umetnosti završio je u Beogradu 1982. godine. Postdiplomske studije završio je na istom Fakultetu 1984. godine. Izlagačku aktivnost započeo je 1980. godine. Jedan je od osnivača umjetničke grupe Led Art. U periodu 1994-1996. godine dio je tima koji je osnovao i vodio Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Bio je predsjednik ULUS-a 1998-2002. godine. Djela mu se nalaze u kolekcijama Muzeja grada Beograda, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Savremene galerije u Zrenjaninu, Galeriji savremene umjetnosti u Rijeci, Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru, Narodnom muzeju u Kikindi. Živi i radi u Beogradu.

Otvaranje izložbe ,,POPULUS NIGRA’’ akademskog umjetnika Dragoslava Krnajskog u Gradskoj galeriji Kotor zakazano je za četvrtak, 1. avgust 2019. godine u 21 sat.


U katalogu koji prati izložbu, Ivona Fregl je između ostalog zapisala:

“Dosadašnji umetnički opus Dragoslava Krnajskog temelji se na postmodernističkoj skulpturi u proširenom polju. Osnovna struktura Dragoslavljevog umetničkog interesovanja definisana je od njegovog pojavljivanja na umetničkoj sceni početkom ’80 godina, a čine je intervencije u prostoru, ekstenzija u 3D, pokret, geometrizacija i svedenost oblika, repeticija istih elemenata (modula), ritam i poetika naziva.

Još od početaka umetničkog stvaranja, Krnajski teži ostvarenju specifičnog “doživljaja” o kome piše kao o “zgušnjavanju, jasnom osećaju mere, titranju svetlo-tamnog, količini koja oživi, osećaju kretanja…”  Njegove skulpture-objekti u potpunosti predstaljaju ovako definisane “doživljaje.”

Stvaranje za Dragoslava Krnajskog predstavlja misaonu igru koja ne prestaje samom realizacijom skulpture, već se nastavlja i tokom njenog smeštanja u prostor, odabirom željenog odnosa sa ostalim umetničkim radovima i/ili elementima prostora, praćenjem njenog “života” u svetu među publikom – sagledavanjem relacija između umetničkog dela i okolnog prostora, načina na koji delo utiče na promenu prostora i načina na koji publika te promene percipira.

Ovo “uodnošavanje” (pozicioniranje odnosa između skulpture-objekta i ostalih objekata/karakteristika prostora u odnosu na već postojeće međusobne odnose karakteristika prostora) predstavlja suštinsku odliku umetnosti Dragoslava Krnajskog, a može se posmatrati i kao komunikacija – komunikacija skulpture-objekta sa prostorom i već uspostavljenim odnosima u njemu, kao i komunikacija umetničkog dela sa publikom. Komunikacija mora biti artikulisana na način koji umetnik želi, mora posmatraču da ispriča priču za koju se autor opredelio i na način koji je odabrao. Precizno „uodnošavanje“ stvara preduslov za „doživljaj“ posmatrača, kao krajnji cilj interakcije između publike sa jedne i umetnika i njegovog dela sa druge strane.

U okviru izložbe Populus nigra, Krnajski predstavlja ciklus radova od terakote Terra i Krugovi koje karakterišu različiti vidovi umetničkih intervencija na keramičkim pločicama pre pečenja glazure: 1) skidanje glazure sa jednog dela površine ili slojeva (debljine) glazure, 2) urezivanje linija i 3) sečenje i bušenje. Sva tri procesa intervenisanja mogu se okarakterisati kao „uklanjanje viška”. Svedenim kompozicionim rešenjima u kojima preovladavaju lučne linije i kružnice, kao i koloritom redukovanim na dve boje (boja pečene zemlje i bela glazura), ciklus pločica od terakote predočava publici kreativan i sofisticiran način umetničkog razmišljanja Dragoslava Krnajskog…”