Gradska galerija Kotor – Izložba radova Mie Lukovac ArsenijevićGradska galerija Kotor započinje bogatu izlagačku sezonu 2019. godine izložbom ”RENAISSANCE  THROUGH  REMINISCENCE”, akademske slikarke Mie Lukovac Arsenijević.

            Dr Mia Arsenijević rođena je 1985. godine u Kragujevcu. Diplomirala je 2007. godine na likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu, odsjek slikarstvo, u klasi profesora Jovana Rakidžića. Master studije slikarstva završila je 2010. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi istog profesora. Doktorirala je 2015. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsjek Teorija umetnosti i medija, odbranivši disertaciju pod nazivom „Odnos privatnog i javnog u savremenoj umetnosti“. Mentor doktorske disertacije bila je prof. dr Jasmina Čubrilo.

Zaposlena je na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2008. godine. U zvanje docenta za užu stručno-umjetničku oblast Likovna umetnost sa metodikom nastave izabrana je 2016. godine. Angažovana je i kao predavač na predmetu Metodika likovnog obrazovanja na Fakultetu umetnosti u Nišu.    

Član je ULUS-a od 2008. godine.

Aktivno se bavi umjetničkim, kustoskim i naučnim radom.

Samostalno je izlagala 10 puta, a tri puta je nagrađena za svoj umjetnički rad.

Izlagala je kolektivno preko 30 puta u zemlji i inostranstvu.

Autor je i Interdisciplinarnog kulturnog projekta „Iluminacije“ održanog u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu 2013. godine.

Do sada je objavila više stručnih i naučnih radova iz oblasti teorije kulture i umjetnosti i likovne pedagogije.   

          Prvi put izlaže u Crnoj Gori.

Autorka u uvodnom tekstu u katalogu koji prati ovu izložbu, između ostalog kaže: ,,Želja da se u nekim mikrorazmerama, koje bi proizvela jedna umetnička izložba, utiče na javno (društveno, političko) ponašanje pojedinca kroz njegovo privatno (sećanja, modeli ponašanja) jeste osnovna ideja projekta “RENAISSANCE THROUGH REMINISCENCE”. Centralno mesto na slikama, odnosno crtežima nastalim u tehniici veza na platnu u kombinaciji sa kolažom, akvarelom i raznim drugim crtačkim tehnikama, zauzimaju deca. Lica širokog osmeha, detinji pogledi, svet koji je detetu tako nov, dominiraju radovima. Daje li detinji osmeh nadu?…’’

Otvaranje izložbe ”RENAISSANCE  THROUGH  REMINISCENCE” Dr Mie Lukovac Arsenijević u Gradskoj galeriji Kotor zakazano je za četvrtak, 31. 01. 2019. godine u 19 sati.