Gradska galerija Kotor – Izložba slika ,,Iza horizonta’’ Đorđija Vujičića

Gradska galerija Kotor organizuje izložbu slika ,,Iza horizonta’’, autora Đorđija Vujičića, akademskog slikara iz Nikšića.

Đorđije Vujičić je rođen 1981. godine u Nikšiću. Završio je Srednju likovnu školu «Petar Lubarda» na Cetinju. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, smjer slikarstvo, kod prof. Marka Musovića. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2007. godine. Izlagao je i samostalno i kolektivno i u Crnoj Gori i van nje. Prvi put izlaže u Kotoru.

O izložbi ,,Iza horizonta” sam autor kaže:,,… . Gotovo svi radovi nastali su u 2018. godini. To su istraživanja koja podrazumijevaju kretanja od podsvjesnog ka misaonom, od mrlja do geometrijskih konstrukcija, kao i njihovo međusobno prožimanje. Naziv Iza horizonta objedinjuje razne slikarske pristupe, eksperimente koji imaju za cilj da osvijetle prostor podsvjesnog, emotivnog i saznajnog. Forme i pristupi se mijenjaju kako se ne bi ušlo u manir i kolotečinu. Boja, njena aura, intenzitet i sjaj, u lazuri ili reljefu, se iznova drugačije postavljaju… U svijetu informacionog i tehnološkog buma, gdje se naizgled čini da svako pitanje brzo dobija pravi odgovor, biram duži put, smatrajući da bez istinskog napora ne mogu naći dublju istinu. Zbog toga nije slučajno što se poetika mijenja skalom od poznatijih i geometrijski svedenih oblika pa do njihove djelimične ili potpune dematerijalizacije…’’

Otvaranje izložbe slika ,,Iza horizonta’’ Đorđija Vujičića u Gradskoj galeriji Kotor zakazano je za četvrtak, 14. februar 2019. godine u 19 sati.