Gradska galerija Kotor – Izložba slika ,,Trenutak’’ slikarke Nele DM iz Podgorice

 

 

U Gradskoj galeriji u Kotoru, u četvrtak, 05. aprila 2018. godine, u 19 sati biće otvorena izložbi slika ,,Trenutak’’, akademske slikarke Nele DM iz Podgorice.

Danijela NELA Darmanović Mahmutović, rođena 1978. godine na Cetinju, gdje je završila srednju likovnu školu „Petar Lubarda“. Diplomirala 2001.godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek  SLIKARSTVO u klasi profesora Dragana Karadžića. Magistrirala 2005.godine na istom fakultetu u klasi profesora Rajka Todorovića -Todora, na temu: „NE“STVARNI SVIJET IZMEĐU ŽIVOTA I UMJETNOSTI.

Do sada je imala šest samostalnih i dvanaest kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radila je scenografije za dječije pozorišne predstave. Dobitnica je nagrade Saveza studenata Crne Gore iz oblasti slikarstva za 2001.godinu. Od 2006. angažovana  na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran u Podgorici kao profesor na predmetima: Likovni atelje I, II, III i IV, na osnovnim, specijalističkim i magistarskim studijama.

            Za izložbu ,,Trenutak’’ sama kaže: ,,Koncept izložbe “TRENUTAK” sastavljen je od sadašnjih trenutaka koji teku zajedno, kako koloritno, tako i kompoziciono kako bi stvorili drugi sadašnji trenutak i produžili njegovo trajanje. Upravo tako nastaju koloritne horizontale i vertikale, kontinuirani niz postavljen tako da kontempliraju i predstavljaju tačku u vremenu koja je u analogiji sa prostornom dimenzijom i traže odgovor na pitanje sto je zapravo TRENUTAK?’’