Herceg Novi – Izložba slika Momira KneževićaU utorak,18. juna 2019. godine, u 20 i 30h u galeriji Josip Bepo Benković biće otvorena samostalna izložba slika Momira Kneževića. Na izložbi pod nazivom “Predjeli iz Petrovića” biće izloženo 40 radova ovog umjetnika rađenih tehnikom ulje na platnu.

Knežević je rođen  1949. godine u Petrovićima u Crnoj Gori.

Učio je zidno slikarstvo kod slikara Nauma Andrića. Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu, a diplomirao  1986. godine na  Akademiji umjetnosti u Prištini.

Radio je kao asistent-saradnik vajarskog ateljea Stevana Luketića i Eda Murtića u Zagrebu. Imao  je više od 70 samostalnih i učestvovao na preko 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je 10 nagrada i pohvala za slikarstvo.

Radio je kao profesor na Fakultetu umetnosti u Prištini i na Likovnoj akademiji u Trebinju.

Član je udruženja likovnih umjetnika Crne Gore i Srbije.

Mirjana Bajić, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka zapaža:

“Rasutost na primarne oblasti školovanja-monumentalnog slikarastva i zaštite slikarske baštine srednjeg veka i, paralelno, građenje sopstvene verzije apstraktnog slikarskog govora, izraz je nemirnog tragalačkog duha, temperamenta i radoznalosti, koji retko otvara neke od svojih pokretačkih izvorišta, vodeći ga ka permanetnoj aktivnosti. Samo izuzetno šokantno promenjivo, Kneževićevo slikarsko delo se lagano, gotovo nevidljivim pomacima približava osvajanju nekog meta realnog sveta, koji više i nije senzualno niti apstraktno reflektovana  datost predela rodnih Petrovića. Sreto Bošnjak je pisao da Momir slika „poput prirode“ odnosno u dosluhu sa silama kreacije koje formiraju kamenjar, „crvene stene“, atmosferu, duboko zelenilo submediteranskog podneblja, hvatajući, pre svega, ritam sazvučja svih njih, strukturijajući poteze četkom u skladu sa sopstvenim damarima percepcije… Slikarstvo iz mediteranskog ciklusa Eda Murtića je sigurno jedno od trajnih uzora umetnika iz mladosti, ali je dijapazon promenjivosti i širenja slike uz napuštanje ritmične strukture ka fluidnom i slobodnim vrtlozima boje, tipično Kneževićev preokret u ranijem periodu…

… U Kneževićevom novom slikarstvu nostalgija za zavičajnim predelom ravna je nespoznajnoj, duhovnoj vezi smrtnika sa Bogom, koji nije predstava ljubavi već ona sama – apsolutna i čista poput beline..”

Izložba će biti otvorena do 03.07.2019.