Imre Kinszki – Ottó Kaiser: Bajke Budimpešte

Otvaranje izložbe

Imre Kinszki – Ottó Kaiser


BAJKE BUDIMPEŠTE


predviđeno je u poneđeljak 24. juna 2019.godine, u 19h u foajeu Nikšićkog pozorišta. Organizatori izložbe su Nikšićko pozorište i JU Muzeji i galerije Nikšić.

Jedan grad. Očigledni su kamenje i ljudi.
Ali iza igara svjetla i sjenki postoje
male priče. Slike dva fotografa zamagljuju godine i skrivaju lokacije. Fotografije Kinszki Imrea nastale početkom XX vijeka i fotografije fotografa Ottó Kaisera, nastale skoro stotinu godina kasnije govore iste priče, kamenje koje se kotrlja sa istim divljenjem kao i ljubav prema ljudima.