Izložbe zbirki iz kolekcije umjetničkih radova Moderne galerije u Budvi

 

MODERNA GALERIJA BUDVA

Moderna galerija u Budvi ove godine proslavlja četiri decenije svog postojanja. U skladu sa obilježavanjem  tog značajnog jubileja osmišljen je izlagački program za 2012.godinu. Kroz periodične izložbe likovnoj publici biće predstavljene zbirke iz kolekcije umjetničkih radova  Moderne galerije.

Od početka svog rada 1972. godine do danas, budvanska Moderna galerija nastojala je da svojim kvalitetno odabranim  izložbenim aktivnostima doprinese popularizaciji likovne kulture na ovim prostorima.

Tokom svog višedecenijskog postojanja Moderna galerija ugostila je, ne samo najznačajnije aktere likovne scene ovog dijela Evrope, već je bila organizator i niza  muzeološki interesantnih i jedinstvenih likovnih ekspozicija, izložbi muzejskog i savremenog karktera u okviru kojih je upoznala domaću publiku sa drevnom i savremenom umjetnošću Evrope, SAD-a, Kanade, Azije i Afrike. Svoju uspješnost gradila je i kroz aktivnu saradnju sa eminentnim muzeolozima, likovnim teoretičarima i kritičarima, kao i kroz saradnju sa srodnim institucijama kulture u regionu. Sa likovnim udruženjima, muzejima, galerijama i centrima savremene umjetnosti u Podgorici, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Novom Sadu itd. Stručno vođenje, visoka zahtjevnost i strogi kriterijumi u izboru izlagača doprinjeli  su  budvanskoj Modernoj galeriji da postane jednim od  najprestižnijih mjesta izlaganja u regionu. Stekla je ime renomirane galerije na nacionalnom i internacionalnom nivou, ali i solidnu likovnu kolekciju visokih umjetničkih kvaliteta.

Putem poklona i otkupa, Moderna galerija oformila je  fundus koji danas broji više od 380 umjetničkih djela različitih tehnika (slika na platnu, akvarela, grafika, fotografija i skulptura), likovnih radova od oko 200 autora.

Svaki rad ima svoje mjesto u nekoj od ukupno pet zbirki koje čine fond: Zbirka Savremeni ekspresionisti, Zbirka stranih autora, Zbirka nacionalne umjetnosti, Zbirka zavičajne umjetnosti i Zbirka naivne umjetnosti.

Najveći dio cjelokupne umjetničke kolekcije Moderne galerije čine djela jugoslovenskih i stranih autora nastala u drugoj polovni XX vijeka, a manji dio čine djela iz prve polovine XX i početka XXI vijeka. Veličina umjetničkog fonda budvanske Moderne galerije svakako nije u brojnosti djela, već u dragocijenosti materijala kojeg čuva  i  važnosti koju  ima u kulturno-društvenom životu svog grada…        

Tokom juna tekuće godine u prostoru Moderne galerije u budvanskom Starom gradu posjetioci će moći da vide izložbu umjetničkih radova iz Zbirke nacionalne umjetnosti.  U ovoj zbirci nalaze se radovi istaknutih crnogorskih likovnih stvaraoca: Petra Lubarde, Mila Milunovića, Rista Stijovića, Branka Fila Filipovića, Gojka Berkuljana, Filipa Jankovića, Voja Stanića, Nikole Gvozdenovića, Milivoja Babovića, Miodraga Šćepanovića, Mihaila Mila Pavlovića, Vojislava Voja Tatara itd.

Izložbom radova iz Zbirke nacionalne umjetnosti započinje ciklus od pet izložbi posvećenih  predstavljanju fundusa Moderne galerije u Budvi.

                                                                                                                     Organizator Moderne galerije,
Tanja Jovetić