KIC „Budo Tomović“ i Ambasada Republike Češke potpisali ugovor o saradnji i donaciji

 

 

JU Kulturno – informativni centar „Budo Tomović“ i Ambasada Republike Češke u Podgorici zvanično su (25. aprila 2018) formalizovali saradnju potpisivanjem Ugovora o realizovanju lokalnog projekta manjeg opsega u okviru  zvanične razvojne podrške Republike Češke, odnosno donaciji od 9.600 eura.

Ugovor su potpisali  direktorica KIC-a „Budo Tomović“ Snežana Burzan i ambasador Republike Češke Nj.E Karel Urban. Ugovorom je definisano da se kroz razvojnu podršku Republike Češke pruži finansijska pomoć za nabavku neophodne tonske, svjetlosne i scenske  opreme koja će u značajnoj mjeri unaprijediti ukupnu poslovno – programsku politiku Ustanove i omogućiti kvalitetnu organizaciju i realizaciju programskih sadržaja. 

Donacija u iznosu od 9.600 eura obezbijeđena je u okviru projekta „Inkluzija marginalizovanih grupa u crnogorsku zajednicu kroz folkorne, umjetničke i kulturne sadržaje i radionice“, a po konkursu na kojem je KIC učestvovao kod Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke.

Direktorica KIC-a Snežana Burzan zahvalila je Ambasadi Republike Češke na donaciji  i podršci, naglašavajući da se „potpisivanjem Ugovora o realizovanju projekta proširuje uspješna saradnja KIC-a i Republike Češke, koja traje godinama kroz realizaciju zajedničkih partnerskih projekata, a ujedno doprinosi afirmaciji ukupne saradnje dvije zemlje“.

Nj.E. ambasador Karel Urban istakao je važnost saradnje ambasada sa lokalnim institucijama, centrima i umjetnicima, ističući tradiconalno odličnu povezanost ambasade Češke sa „srcem kulture grada“.

Odluka o opredjeljivanju sredstava za donaciju zasnovana je na činjenici da je KIC „Budo Tomović“ prepoznat  kao vodeća crnogorska institucija kulture, sa tradicijom koja datira od 1946. godine. Jedinstvena po svojoj programskoj koncepciji i neprekidnim aktivnostima, KIC doprinosi kako kulturno – umjetničkoj zajednici, tako i  ukupnom društvenom napretku. Ambasada Češke je takođe imala u vidu da KIC kroz svoju široku programsku aktivnost  daje  mogućnost marginalizovanim društvenim grupama, da se uključe u zajednicu, sa posebnom brigom  za pripadnike manjinskih naroda i lica sa invaliditetom. Donacija će doprinijeti da KIC u većem obimu realizuje aktivnosti i programe za pomenute društvene grupe, cijeneći njihove stvaralačke i kulturne potrebe, ali i značaj njihove integracije u društvene tokove.