KIC “Budo Tomović” – Izložba đečjih radovaU utorak, 28. maja, u 11.00 sati, u velikoj sali KIC „Budo Tomović“ u Podgorici, ministar prosvjete Damir Šehović, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, zamjenica gradonačelnika Glavnog grada Slađana Vujačić, poznati crnogorski umjetnik Roman Đuranović, zajedno sa predstavnicima djece i mladih koji su, uz podršku UNICEF-a, pohađali progam razvoja socio-emocionalnih vještina Jovanom Mijanović i Amarom Đulamerovićem, otvoriće izložbu đečjih radova koji prikazuju vrline koje su kroz program učenici osnovnih i srednjih škola dodatno razvijali poput timskog rada, optimizma, kreativnosti, poštenja, samopouzdanja, empatije, zahvalnosti, tolerancije, samokontrole, itd.

Trenutno, oko 15 000 učenika i učenica u okviru redovne nastave u 46 osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore pohađaju Program za razvoj socio-emocionalnih vještina ,,Moje vrijednosti i vrline’’ koji sprovodi Zavod za školstvo Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om od 2015. godine. Ova inicijativa usmjerena je na jačanje vaspitne uloge škole, sa ciljem da kod učenika podstakne razvoj vrijednosti, vrlina i vještina na kojima se temelji kako uspjeh u školi, tako i kvalitet budućeg života i karijere.

Iako se prema tradicionalnim stavovima socijalne i emocionalne vještine i karakterne osobine stiču rođenjem, činjenica je da se one mogu naučiti, steći, razvijati i mijenjati. Đeca i mladi u okviru ovog programa uče da prepoznaju svoja i tuđa ośećanja, da pomažu jedni drugima i da zajedno rješavaju probleme.

Na ovaj način, poboljšava se kvalitet nastave i obrazovanja đece u redovnim školama. Cjeloviti razvoj ličnosti učenika podrazumijeva skladan saznajni, emocionalni i socijalni razvoj. Kvalitetan i odgovoran obrazovni sistem daje jednak podsticaj svakom od ovih aspekata, jer ih posmatra kao jedinstvenu cjelinu koja se odslikava u jedinstvenoj ličnosti svakog djeteta.

Izložba se organizuje u okviru proslave 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima đeteta prema kojoj svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje. Izložba će biti otvorena za javnost do sedmog juna tekuće godine.

AGENDA

OTVARANJE IZLOŽBE RADOVA NA TEMU RAZVOJA SOCIO-EMOCIONALNIH VJEŠTINA ĐECE I MLADIH

Velika sala KIC “Budo Tomović”, Podgorica

11.00-11.05

Muzički performans učenika Muzičke škole
“Andre Navarra”


11.05-11.25

Govori:
– učenica Srednje likovne škole sa Cetinja Jovana Mijanović i učenik OŠ B. J. Orlandić iz Bara Amar Đulamerović
– ministar prosvjete Damir Šehović
– šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali
– zamjenica gradonačelnika Glavnog grada Slađana Vujačić,
Roman Đuranović, poznati cronogorski umjetnik


11.25-11.30

Muzički performans učenika Muzičke škole “Vasa Pavić”

11.30

Poziv svima da pośete izložbu u holu KIC-a