KIC “Budo Tomović” – Koncert učenika i profesora Muzičke škole Herceg Novi

 

 

              Učenici i profesori Muzičke škole iz Herceg Novog prirediće koncert u petak, 9.juna 2017. godine, u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomović”, sa početkom u 19 sati. Ulaz je besplatan.

             Program koncerta će obuhvatiti nekoliko stvaralačkih epoha od baroka, klasicizma, romantizma do djela savremenih kompozitora, kao i kompozicije crnogorskog i primorskog melosa.

             Muzička škola Herceg Novi osnovana je 11. januara 1949.godine. Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Sreskog narodnog odbora Herceg Novog  obavještava  Antuna R. Homena da mu je Ministarstvo Narodne Republike Crne Gore  povjerilo organizovanje Muzičke škole i istoga postavilo za vd. direktora. Škola je započela sa radom u jednoj učionici i sa nekoliko polovnih instrumenata, a ukupan broj učenika bio je 141 raspoređenih na odsjecima za klavir, violinu, violončelo, horsko pjevanje, solfeđo, a kasnije i odsjek za harmoniku, gitaru i klarinet.

              Nakon šest preseljenja, 1986. godine Škola je dobila novu školsku zgradu u kojoj se i danas nalazi. Ova savremena građevina opremljena je sa kamernom koncertnom salom i svim potrebnim uslovima u pogledu prostora i instrumenata za kvalitetno izvođenje kako grupne tako i individualne nastave. Tokom svog postojanja Škola je nastojala da privuče što više djece zainteresovane za sticanje muzičkog obrazovanja, tako da imamo i oformljeno područno odjeljenje u Bijeloj.

              Danas škola broji 354 učenika raspoređenih na jedanaest odsjeka: klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, klarinet, flauta, saksofon, truba, udaraljke i solo pjevanje. Ukupan broj zaposlenih je 29 od kojih 25 čine nastavni kadar, a na čelu institucije od 2011.godine je direktorka Nada Karadžić.

           Od samog osnivanja škola je prisutna na republičkim i saveznim takmičenjima, sa kojih učenici donose veliki broj nagrada, a njihovi nastavnici priznanja za pedagoški rad. Škola je bila uspješna i kao organizator takmičenja, ali se posebno ističe kao dugogodišnji domaćin internacionalnih festivala: „Međunarodni festival horova” Herceg Novi, „Gitar art Festival“, „Jazz Bay festival”, i „Viva music”. Škola je dobitnik “Oktobarske nagrade”- Herceg Novi (1986) i dobitnik Međunarodnog priznanja za kvalitet rada”Putokazi” –  Novi Sad (2017).

           Kada se osvrnemo na ono što se da sagledati tokom 68 godina postojanja Škole, sa sigurnošću se može reći da su u njoj uspješno školovane brojne generacije muzičara koji su radili i danas rade kao pedagozi, dirigenti, kompozitori i izvođači čija su imena poznata u svijetu. Muzičari koji su svoje prvo muzičko znanje stekli u ovoj školi svojim djelovanjem u zemlji i inostranstvu prenijeli su i potvrdili njen ugled i visoke razmjene kvalitetnog muzičkog obrazovanja.

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


13 + 12 =