KIC “Budo Tomović” – Škola retorike prof. dr Radovana Radonjića

 

KIC - Logotip

 

 

U organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada i Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“ 15.oktobra počeće sa radom Škola retorike prof. dr Radovana Radonjića i trajaće do 24.decembra 2015.godine.

Projekat je namijenjen svima koji žele da ovladaju govorničkom vještinom, odnosno vještinom debatovanja, pregovaranja i učestvovanja u donošenju odluka. Osobe koje ovladavaju teorijskim znanjima i intelektualnim vještinama obuhvaćenim programom ove Škole, biće u nesumnjivoj prednosti u odnosu na ostale u izražavnju svojih ideja i uvjerenja i imaće znatno veći uticaj ne samo na formiranje javnog mnjenja, već i na sve društvene procese i odnose koji zavise od stanja svijesti i raspoloženja građana.

Predavanja će biti održavana dva puta sedmično (utorkom i četvrtkom), u terminu od 19 do 20:30 u Multimedijalnoj sali Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“.

Škola retorike je besplatna, a broj polaznika je ograničen. Sve zainteresovane pozivamo da se do 15.oktobra prijave na email adresu: kicbudotomovic@gmail.com ili putem telefona na broj 020 664 235.

Radovan RadonjicProf.dr Radovan Radonjić je rođen 1936.godine. Završio Višu pedagošku školu i Fakultet političkih nauka. Magistrirao (1969) i doktorirao (1973), na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Redovni je profesor Univerziteta, redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti i profesor na Fakultetu za državne i evropske studije (dodiplomske i postdiplomske studije). Bio je dekan Pravnog fakulteta za sociološke nauke i rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu u Podgorici, profesor na Muzičkoj akademiji, Fakultetu dramskih umjetnosti i Fakultetu likovnih umjetnosti, Fakultetu političkih nauka, Centru za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore i Univerzitetu „Mediteran“.