KNJIGA DUŠANA ĐURIŠIUĆA NA TURKMENSKOM JEZIKU

 
 
 

Kebelekler
 
 
Ovih dana, u turkmenskom glavnom gradu Ašhabadu, u izdanju preduzeća TDKP,  objavljena je zbirka pjesama i priča Leptiri (Kebelekler) poznatog pisca za djecu Dušana Đurišića. Njegove priče sa ruskog na turkmenski jezik preveo je Kerim Kulijev, a pjesme Alageldi Ala­­nazarov i A. Atabajev. Na početku knjige nalazi se obi­man esej Agageldi Alanazarova „Ždral balkanske zemlje“, a na zadnjoj strani korica Đurišićeva fotografija i bilješka o piscu. Ovo je sedamnaesta knjiga Dušana Đuri­šića na stranom jeziku. Do sada su po tri njegove knjige objavljene na make­donskom i albanskom, dvije na rus­kom i po jedna na engleskom, francuskom, slove­načkom, rusinskom, jermenskom, udmurtskom, tatar­skom, litvan­skom i mongolskom jeziku.