Koncert u okviru projekta „Glas mladih“ u BudviPrvo okupljanje i održavanja koncerta u okviru projekta „Glas mladih“ u Budvi, održaće se u Caffe/Bar-u „Veranda“ Stari grad, u četvrtak 14.02.2019.godine sa početkom u 20:30 časova.

„Glas Mladih“ je prvi projekat takve vrste u Budvi, koji se izvodi pod podkroviteljstvom Opštine Budva.
Projekat doprinosi afirmaciji i promociji obrazovnih potencijala mladih, pravilnom razvoju đece i omladine.
Ovaj projekat direktno targetira dva problema sa kojima se Budva suočava u periodu van turističke sezone (oktobar-maj). Prvi se odnosi na činjenicu da je kulturno-zabavna ponuda van sezone prilično oskudna, a drugi dio da je vrlo malo aktivnosti u gradu sa ciljem aktivacije mladih. Mladi ljudi su pretežno konzumenti kulturnozabavnih sadržaja (sa akcentom na zabavni), a vrlo rijetko učestvuju u njegovom kreiranju. Naime, usljed bržeg životnog stila koji je sa sobom donio i promjene sistema vrijednosti, mladi, nažalost, pripadnost i potvrdu često ostvaruju kroz konzumaciju opojnih sredstava ili su zarobljeni u virtuelnom svijetu. Stoga, ovaj projekat ima za opšti cilj podizanje svijesti o značaju omladinskog aktivizma i na način što će popularizovati neke druge vrijednosti, kao što je bavljenje umjetnošću (u ovom slučaju muzikom i slikarstvom).

Ovaj projekat ima aspiraciju da popularizuje bavljenje muzikom i slikarstvom, odnosno mlade koji vrijeme ulažu u sebe i svoje umjetničko obrazovanje, i svoje slobodno vrijeme koriste na kvalitetan način. Želimo da stvorimo platformu za mlade ljude, prostor gdje bi mogli da pokažu svoj talenat, zadovolje svoje potrebe i dobiju potvrdu od sredine da je njihov trud vrijedan i prepoznat. Naš zajednički cilj je da podignemo svijest kod mladih, ali i cjelokupnog društva da su mladi najbolji resurs koji svaka država ima, i ne smijemo dozvoliti da budu samo nijemi posmatrači, već donosioci i kreatori promjena u društvu.
Projekat će se realizovati u drugoj polovini februara 2019. godine, i podrazumijeva prezentaciju umjetničkih afinitete mladih na javnim gradskim prostorima.

Preciznije, projekat „Glas Mladih“ podrazumijeva:
 muzičku prezentaciju od strane srednjoškolskih bendova iz JU „Danilo Kiš Budva“ – 14.februara;
 izložbu đečijih slika i crteža na području opštine Budva – 21. februara;
 priredbe đece od 10. do 14. godina starosti (pjevanje, poezija i gimnastika) – 28.februara.