Kotor – Održano predavanje Andrije Ramadanovića „Uspon i pad – kraj jedne epohe“Predavanje Andrije Ramadanovića na temu švajcarske helebarde „Uspon i pad – kraj jedne epohe”, održano je u utorak, 2 jula 2019. godine, u crkvi Sv. Pavla (OJU „Muzeji” Kotor).

Predavanje je otvorila kustoskinja istoričarka u Crkvi Sv. Pavla, mr Jelena Radonjić, koja je pozdravila sve prisutne i bliže predstavila svog kolegu i sugrađanina Andriju Ramadanovića, ističući da je riječ o čovjeku neobičnih zanimanja i afiniteta, pasioniranom poznavaocu obožavaocu prošlosti i kulturne baštine, a posebno naoružanja. Ona je istakla značaj njegove ljubavi prema starom oružju i naglasila uloženi trud i vrijeme da bi se izradilo hladno oružje po uzoru na ono srednjovjekovno. Zbirka nacrta Andrije Ramadanovića, kao i gotovih replika, impozantna je, a što su naši sugrađani imali priliku da vide u više navrata – zaključila je Radonjić.

Na samom početku predavanju autor je govorilo o geografiji i prošlosti Švajcarske, prostora na kojem je helebarda u znatnoj mjeri bila korišćena tokom vjekova, potom o samom načinu izrade i upotrebe pojedinih tipova helebarde kroz period 15. i 16. vijeka. Osvrnuo se i na to ko su bili ljudi-vojnici koji su koristili tu vrstu naoružanja, znanja i vještine koje su posjedovali, te njihov ratnički karakter i porijeklo, koje je često igralo značajnu ulogu tokom oružanih sukoba. Andrija Ramadanović je tokom cijelog predavanja imao i prezentaciju samog oružja, stručno prikazujući njihovo korišćenje tokom borbe.

Organizator ovog predavanja bila je OJU „Muzeji“ Kotor, koja je i prošle godine Ramadanoviću organizovala slično predavanje.