KOTORART 2016 – Kvalitetan program, dobra pośeta

 

Logo KotorArt-a

 
 

VIII Međunarodni festival KotorArt, koji je protekao u znaku petnaeste godišnjice prvobitnog KotorArt-a, kao festivala umjetničke muzike, te decenije od smrti don Branka Sbutege i od obnove crnogorske nezavisnosti, sa 254 programa privukao je preko 45 000 posjetilaca (glavni program 15 000, prateći preko 30 000) čime se svrstava u najposjećenije festivale u regionu.

 

otvaranje-festivala

 

Na festivalu je, od 1. jula do 17. avgusta, nastupilo preko hiljadu umjetnika, izvođača i predavača iz 23 zemlje, na 30 lokacija u Kotoru, Perastu, Herceg Novom i Tivtu. Najkompleksniji umjetnički festival u zemlji, koji nosi predznak manifestacije od nacionalnog značaja, uživa međunarodni ugled i kvalitetom i raznolikošću privlači najširi dijapazon publike, odvijao se i ove godine kroz šest programskih segmenata (KotorArt Festival klapa Perast, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu, KotorArt Premijere, KotorArt KotorAPSS, KotorArt Don Brankove dane muzike, i KotorArt Pjacu od filozofa). Obim programa je, zahvaljujući sponzorskim sredstvima, u odnosu na prošlu godinu, više nego udvostručen, što je, između ostalog, rezultovalo i većim brojem posjetilaca koji su pratili festivalske sadržaje.

 

da-da-sekspir

kotorartic

 

Pored izvrsnosti programskih aktivnosti, KotorArt se pohvalno ističe i drugim aspektima, kao što su izrazito učinkovit organizacioni model, u kome se preko 80%  ukupnog godišnjeg budžeta, koji je ove godine iznosio 629 000 Eur, troši na programske sadržaje. Takođe, festival je čak trećinu ovih sredstava, odnosno 31% prihoda obezbijedio samostalno, kroz komercijalna sponzorstva, što ga čini pozitivnim izuzetkom u diversifikaciji finansijskih sredstava među umjetničkim festivalima u Crnoj Gori.

 

klape

filmska-i-klapska-muzika

 

Posjetioci sajta kotorart.me su, za vrijeme trajanja festivala, preko 100.000 puta pogledali sadržaj stranica veb-sajta, dok je facebook stranica kotorarta sa gotovo 6500 hiljade pratilaca jedna od  najpraćenijih stranica kulturnih manifestacija u zemlji. Inače, tokom trajanja festivala objave na zvaničnoj facebook stranici festivala vidjelo je preko pola miliona ljudi. Festival bilježi preko 1000 objava u svim važnijim medijima u zemlji, uključujući dnevne novine i časopise, radio stanice i internet portale.

 

arhitektura

 

Značajan dio ukupnog budžeta festivala ostaje direktno u Kotoru i Crnoj Gori jer je usmjereno na troškove ishrane i reprezentacije, lokalnog prevoza, angažovanja uslužnih djelatnosti, lokalne radne snage, poreze i prireze. Naša je procjena da je festivalska publika ostavila u Kotoru preko pola miliona troškova smještaja, restoranskih i drugih usluga. Učesnici u festivalskim programima ostvarili su preko 2000 noćenja u Kotoru i okolini, dok je samo potrošnja kod lokalnih ugostitelja, za smještaj i ishranu, iznosila preko 80 000 eura.

 

pjaca-od-filozofa

 

Pored nemjerljivih benefita koje festival stvara za razvoj kulturnog turizma Kotora, promociju grada u inostranstvu i značajan doprinos međunarodnom imidžu Kotora kao neizbježne destinacije sa bogatom kulturnom ponudom, sav državni trošak izdvojen za KotorArt (434.500€) se može posmatrati kao ulaganje u razvoj lokalne zajednice, lokalnih preduzeća i ugostitelja.

 

rundek-cargo-trio

 

Osim toga, neke od odlika KotorArt-a su i proširivanje aktivnosti festivala – kako vremenski i prostorno, tako i na druge oblasti (zimska koncertna sezona, edukacija, turizam, ekološke aktivnosti, izdavaštvo, itd.), saradnja sa javnim, privatnim i nevladinim sektorom na lokalnom i nacionalnom nivou, te povezanost sa lokalnom zajednicom – kroz stvaranje osjećaja zajedništva i pripadnosti, i težnju da sam festival bude više od atrakcije po kojoj je Kotor prepoznatljiv – da postane destinacija po sebi. U skladu sa idejom vodiljom i ovogodišnjeg festivala, koja se sastoji u afirmisanju Kotora, grada koji pripada svjetskoj kulturnoj baštini pod zaštitom UNESCO-a, kao kulturne prijestonice Crne Gore, i ovogodišnji KotorArt protekao je u besprekornoj atmosferi saradnje sa gradskim službama, ali i ugostiteljima.

 

maestro-penderecki

 

Festival će u narednom periodu nastaviti da ulaže napore u cilju potpisivanja petogodišnjeg Ugovora o finansiranju sa Opštinom Kotor i Ministarstvom kulture Crne Gore, u cilju omogućavanja neophodnog dugoročnog planiranja, a time i izvjesne budućnost i razvoja festivala. Takođe, predstavnici festivala zalagaće se za pronalaženje finansijske podrške za ostvarivanje segmenta pozorišta za odrasle u okviru KotorArt-a, odnosno za vraćanje KotorArt Teatra. Postojanje KotorArt Teatra od vitalne je važnosti ne samo za adekvatno programiranje ovog festivala, već i za kulturni i društveni život Kotora uopšte, uz neizostavan širi umjetnički i kulturološki domet u državnom, regionalnom i evropskom kontekstu. Ponovno uključivanje ovog segmenta u svoj njegovoj cjelovitosti u program KotorArt festivala naredne godine, treba da zadrži sve njegove dosadašnje prednosti, ali i da pronađe način da prevaziđe mane, što se prije svega odnosi na potrebu za promišljenijim i održivijim organizacionim i programskim utemeljenjem, nego što je to bio slučaj do sada.

 

ne-daj-se-ines

 

Novi programski koncept KotorArt Teatra težiće da bude postojan, analitički postavljen, kvalitetan, zanimljiv, a finansijski racionalan, skroman i održiv. Uz zadržavanje ambijentalnosti, koja uveliko karakteriše i KotorArt u cjelini, kao zaštitnog znaka ovog segmenta, Teatar će programski težiti da se obraća realnim interesima svoje publike, što nipošto ne znači pristajanje na komercijalizaciju, nego naprotiv,  napor da se pronađu načini da se ti interesi tretiraju kroz ozbiljne i estetski vrijedne umjetničke projekte. Pored konkretnih i obrazloženih estetskih namjera i ciljeva, koji treba da stoje iza svakog projekta i izbora reditelja kojima se povjeravaju pojedina uprizorenja ili autorski umjetnički projekti, novi-stari Teatar kao bitan cilj ima i rad na edukaciji i animaciji publike, sa kojom se KotorArt kontinuirano trudi da ostvaruje dvosmjernu komunikaciju.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


13 − 10 =