KotorArt Don Brankovi dani muzike – Koncert Umjetnički počeci

 

Logo KotorArt-a

 

KotorArt Don Brankovi dani muzike počeli su u petak, 17. jula koncertom učenika Muzičke škole „Vida Matjan“ u Kotoru. S početkom u 21 sat, u Crkvi Sv. Duha, nastupili su Vjera Radulović (violina), Ena Gledić (klavir), Tamara Živković (flauta), Andrijana Jovanović (klavir), Darja Lazarenko (solo pjevanje), Jovana Radoman (flauta), Jovana Miljenović (solo pjevanje), Jelena Jovović (violina), Milena Petković (violina), Paola Mitrović (klavir) i Darko Tomičić (klavir).

Partner koncerta je kotorska muzička škola, koja postoji od 1947. godine. Osnovana je kao niža muzička škola, dok je kao srednja škola počela s radom 1986. godine. Muzička tradicija Boke Kotorske u cjelini predstavlja temelj ove institucije, prema čemu se zaposleni i danas odnose s poštovanjem. Muzičari koji su svoje prve muzičke korake napravili u ovoj školi, svojim djelovanjem u zemlji i inostranstvu pronijeli su i potvrdili ugled ustanove, kao i visoke razmjere kvalitetnog muzičkog obrazovanja. Prosvjetni kadar je oduvijek, i na pravi način, ulagao maksimalne napore da mlade ljude što kvalitetnije muzički obrazuje. Najbolji pokazatelji uloženog rada jesu visoki plasmani i brojne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim takmičenjima i festivalima. Škola djeluje u svojoj matičnoj zgradi u Kotoru, kao i u područnim odjeljenjima u Risnu, Radanovićima i Lastvi Grbaljskoj, a 62 nastavnika i saradnika obrazuje blizu pet stotina učenika na 15 odsjeka.

 

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS