KotorArt – Don Brankovi dani muzike

 

Logo KotorArt-a

 
 

KotorArt Don Brankovi dani muzike počinju u petak, 17. jula koncertom učenika Muzičke škole „Vida Matjan“ u Kotoru. S početkom u 21 sat, u Crkvi Sv. Duha, nastupiće Vjera Radulović (violina), Ena Gledić (klavir), Muzicka skola Vida Matjan u KotoruTamara Živković (flauta), Andrijana Jovanović (klavir), Darja Lazarenko (solo pjevanje), Jovana Radoman (flauta), Jovana Miljenović (solo pjevanje), Jelena Jovović (violina), Milena Petković (violina), Paola Mitrović (klavir) i Darko Tomičić (klavir). Partner koncerta jeste kotorska muzička škola, koja postoji od 1947. godine. Osnovana je kao niža muzička škola, dok je kao srednja škola počela s radom 1986. godine. Muzička tradicija Boke Kotorske u cjelini predstavlja temelj ove institucije, prema čemu se zaposleni i danas odnose s poštovanjem. Muzičari koji su svoje prve muzičke korake napravili u ovoj školi, svojim djelovanjem u zemlji i inostranstvu pronijeli su i potvrdili ugled ustanove, kao i visoke razmjere kvalitetnog muzičkog obrazovanja. Prosvjetni kadar je oduvijek, i na pravi način, ulagao maksimalne napore da mlade ljude što kvalitetnije muzički obrazuje. Najbolji pokazatelji uloženog rada jesu visoki plasmani i brojne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim takmičenjima i festivalima. Škola djeluje u svojoj matičnoj zgradi u Kotoru, kao i u područnim odjeljenjima u Risnu, Radanovićima i Lastvi Grbaljskoj, a 62 nastavnika i saradnika obrazuje blizu pet stotina učenika na 15 odsjeka.

 

Crkva Sv. Duha