Kotorski festival pozorišta za đecu

 

Kotorski estival pozorista za djecu logotip

 

 

Kotorski festival pozorišta za djecu se, od osnivanja 1993. godine, iznova potvrđivao kao najznačjnija manifestacija ovog tipa u regionu i kao uzoran model kada su u pitanju prestižne manifestacije iz oblasti kulture u Crnoj Gori. Misija Festivala je prezentacija i promocija autora, profesionalaca, produkcija i novih trendova u oblasti pozorišnog stvaralaštva za djecu i mlade. Glavne aktivnosti su usmjerene ka tome da podrže različite i raznovrsne pristupe stvaralaštvu za djecu, ohrabre implementaciju interkulturnog dijaloga u ovoj oblasti i mobilnost radova i profesionalaca, te njeguju vrijednosti mira, tolerancije, edukacije i jednakosti.

Kotorski festival pozorišta za djecu 2013. podržan je od strane programa Evropske unije – Culture 2007-2013, kao jedini projekat iz Crne Gore, i to je omogućilo da se dodatno verifikuje sama misija i ciljevi Festivala: promocija i prezentacija internacionalnih autora, produkcija i novih tokova u domenu dramske umjetnosti za djecu i mlade. 2015. godine uslijedila je nagrada  Nacionalne turističke organizacije Wild Beauty Awards za najbolju manifestaciju – događaj koja je najviše doprinijela kvalitetu i razvoju turističke ponude Crne Gore u toj godini. Godišnja nagrada Turističke organizacije Crne Gore samo je potvrda višegodišnjeg uzdizanja Kotorskog festivala pozorišta za djecu koji je postao jedan od najznačajnijih pozorišnih festivala u regionu, a sada je dobio priznanje i na nacionalnom nivou.

I ove godine Kotorski festival pozorišta za djecu priprema brojne programe u okviru kojih će ugostiti pozorišne predstave iz različitih zemalja svijeta, profesionalne umjetnike i preko 1000 djece, a sve to na 30 lokacija u Kotoru i Boki.

Konkurs za učešće u takmičarskom programu 24. Kotorskog festivala pozorišta za djecu koji će se ove godine održati od 1. do 12. jula, završen je u neđelju, 20. marta 2016. Rezultati selekcije biće objavljeni na sajtu Festivala najkasnije do 20. aprila 2016. Pojedinačna obaveštenja će biti poslata pozorištima/učesnicima čija predstava bude izabrana za izvođenje u okviru takmičarskog programa.

Sve prijave koje pristignu na adresu festivala poslije zatvaranja konkursa biće uzete u razmatranje za jubilarni 25. Kotorski festival pozorišta za djecu koji će se tradicionalno održati u prvoj polovini jula 2017. godine.