Kulturni potencijali i tradicija – Benefiti za mlade i opštinu Kotor


KC Nikola Đurković, 11.6.2020.

U okviru projekta #MapOfCulturalRoutes, NVO Koltrina je, u partnerstvu sa NVO Centar za omladinsku edukaciju, organizovala okrugli sto na temu: Kulturni potencijali i tradicija – Benefiti za mlade i opštinu Kotor. U događaju su učestvovali mladi ljudi Kotora, predstavnici kulturnih institucija, nevladinih organizacija i lokalne samouprave. Moderator razgovora bila je direktorka Turističke organizacije Kotor, Ana Nives Radović.

Učesnici su se složili da Kotor baštini kvalitetne potencijale i dugu tradiciju, ali da je neophodno dodatno umrežavanje nevladinih organizacija i državnih (odnosno lokalnih) institucija, kako bi se mladi edukovali i upoznali sa kapacitetima kojima grad raspolaže. Samo tako se može probuditi svijest i doprinijeti razvoju budućnosti mladih. Uočeno je da omladina traži novije i modernije sadržaje, ali i da često postoji birokratska spriječenost u sistemu kako bi im se taj sadržaj plasirao. Kao nezavisnija karika, sektor NVO prepoznat je kao mehanizam koji uspijeva da dopre do mlađih generacija. Međutim, predstavnici ovog sektora insistiraju na sinergiji između svih pojedinaca i organizacija koje se bave omladinskim aktivizmom. U suprotnom, bez kvalitetnih sadržaja može doći do sociološko-patoloških pojava na nivou generacija.

Na Okruglom stolu zaključeno je i da je neophodno da društvo ponudi, pored već postojećih zakonodavnih, dodatni okvir djelovanja za omladinu. Pod pretpostavkom da je razlog odliva mozgova osjećaj nesigurnosti i učenička mobilnost, prisutni su se usaglasili da starije generacije moraju pokazati mladima da imaju na koga da računaju, te da su edukacija za mlade i edukacija o mladima neophodne.

Mišljenja smo da školski sistem koji ne nudi upoznavanje sa lokalnim identitetom i temeljnije učenje o kulturnoj baštini u punom kapacitetu, tako da smatramo da sistemska edukacija može biti izuzetna obrazovna pokretačka snaga i generator novih kreativnih ideja, ali nužno je da bude prilagođena „digitalnim“ generacijama i da pored dobre teorijske osnove ponudi mladima mogućnost da teoriju praktično primijene. Istaknuta je i zabrinjavajuća činjenica da mladi uglavnom ne posjećuju ustanove kulture i uzeti su u razmatranje svi faktori koji su doveli do te situacije, među kojima su promjena interesovanja mladih, nedovoljna marketinška aktivnost i komunikacija prilagođena mladima, nedigitalizovana oblast rada, obzirom da mladi vrlo brzo usvajaju nova znanja i iskustva, te je na dugi rok potrebno raditi na izgradnji tako podobne infrastrukture.

Vijest o osnivanju omladinskog kluba u Kotoru obradovala je učesnike okruglog stola i oni su izrazili nadu da će ova organizacija omogućiti umrežavanje države, mladih i nevladinih organizacija ne samo na teritoriji Kotora, već i čitave Crne Gore. Takođe, činjenica da će mladi Kotora već od sjutra imati na raspolaganju novi veb sajt Omladinskog kluba Kotor (www.omladinski.club), kao mjesto gdje mogu pronaći sve informacije koje ih interesuju, omogućiće nam da na jednom mjestu razmjenjujemo naša iskustva, informacije, najavljujemo događaje, te dodatno animiramo mlade da budu aktivni konzumenti kulturno umjetničkih događaja u našem gradu.

Sadržaj iznesen na Okruglom stolu biće od pomoći za prepoznavanje ključnih izazova sa kojima se mladi suočavaju kada su u pitanju kultura i turistički potencijali grada, kao i sa predlozima za kreiranje mehanizama za dodatnu promociju kulturnih aktivnosti na teritoriji opštine Kotor.

U događaju su učestvovali:

 • Ana Nives Radović (TO Kotor) – moderator
 • Katica Brkanović i Madalena Martinović (Opština Kotor)
 • Milica Popović (KC Nikola Đurković)
 • Jasmina Bajo i Marija Starčević (Gradska biblioteka)
 • Biserka Milić (OJU Muzeji)
 • Mladen Živković (JU Gimnazija Kotor)
 • Jelena Karadžić (JU Pomorski muzej CG)
 • Ljubo Kankaraš i Nemanja Mitrović (Organizacija Pomorskog fakulteta Kotor)
 • Nađa Srdić i Nastasja Barović (Crveni Krst Kotor)
 • Patricia Pobrić, Milivoj Radulović, Jovan Ivković i Dejana Vujković (NVO Naša Akcija)
 • Aleksandra Kapetanović (NVO Expeditio)
 • Aleksandar Dender (Bokeljska mornarica)
 • Nataša Risteljić, Nikola Ružić, Aleksanar Kaluđerović (NVO Koltrina)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


11 + 16 =