Međunarodno bijenale akta ponovo u Petrovcu!

 

 

 

JU Muzeji i galerije Budve ponovo, nakon višegodišnje pauze, organizuju Međunarodno bijenale akta „Marko Gregović”! 

Tradicionalno, četvrto po redu, Bijenale akta malog formata biće održano u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu (JU Muzeji i galerije Budve), tokom septembra 2018. godine. Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljene četiri novčane nagrade, pohvale i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u okviru buduće programske djelatnosti JU Muzeji i galerije Budve. 

Objavljujemo zvanične Instrukcije za prijavu na Bijenale i Formular, koji umjetnici/e zainteresovani/e za učešće popunjavju. Konkurs je otvoren za sve umjetnike/ce iz zemlje i inostranstva koji prihvataju i ispunjavaju uslove učešća. 

Sve informacije o Bijenalu mogu se pronaći u Instrukcijama, a za eventualna dodatna pitanja, preporučujemo zvaničnu e-mail adresu Bijenala – biennialofnude@gmail.com

 

INSTRUKCIJE ZA UČEŠĆE NA IV MEĐUNARODNO BIJENALE AKTA
„MARKO GREGOVIĆ“

PRIJAVNI FORMULAR ZA IV MEĐUNARODNO BIJENALE AKTA
„MARKO GREGOVIĆ“, PETROVAC, SEPTEMAR 2018.

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION ON FOURTH INTERNATIONAL BIENNIAL OF THE FINE ART NUDE ,,MARKO GREGOVIĆ”

FOURTH BIENNIAL OF FINE ART NUDE
“MARKO GREGOVIĆ“, PETROVAC, SEPTEMBER 2018.