Monografija Aleksandra Aca Prijića

 

Poštovani pośetioci, prije nekoliko godina na portalu Montenegrina, napravili smo prezentaciju slikara Aleksandra Aca Prijića i na taj način vas upoznali sa stvaralaštvom poznatog crnogorskog umjetnika.

Sad smo u prilici da vam integralno prikažemo izdanje Monografije Aleksandra Aca Prijića, koje je štampano 2011. godine. Monografija je reprezentativna i po mnogo čemu različita od drugih, a na sveobuhvatan način prikazuje život i rad umjetnika. Kako štampanog izdanja nema u prodaji, ovo elektronsko izdanje je izvanredna prilika da vidite kako izgledaju Prijićevi radovi, da uživate u njima i izbjegnete zamku sve češće pojave falsifikata njegovih slika. Elektronsko izdanje Monografije možete pregledati niže na stranici ili ga možete otvoriti ako kliknete na fotografiju Aleksandra Aca Prijića ili klikom na MONOGRAFIJA ACA PRIJIĆA.

 

Aco Prijic

 

Aleksandar Aco Prijić 1920-1986