Muzički centar Crne Gore – Radionice za učenike i profesore muzičkih škola

U okviru projekta Music Up Close Network EU programa Kreativna Evropa, Muzički centar Crne Gore i ove godine priređuje muzičke radionice za učenike i profesore muzičkih škola.

U petak, 12. aprila od 15 do 20 časova, Aleksandar Arsić, prvi trubač Crnogorskog simfonijskog orkestra i profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju održaće radionice u Umjetničkoj školi za muziku i balet „Vasa Pavić” u Podgorici.

Dan kasnije, u Muzičkoj školi „Dara Čokorilo“ u Nikšiću od 16:30 do 20 časova, Srđan Palačković, timpanista CSO-a i profesor na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, radiće sa mladim perkusionistima.

Kreativna Evropa – Music Up Close Network

U okviru programa Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa, Muzički centar Crne Gore sa još devet partnera iz sedam evropskih država učestvuje u projektu Music Up Close Network. Ciljevi programa podrazumijevaju jačanje međunarodne saradnje i pronalaženje inovativnih umjetničkih formata i komunikacijskih pristupa kojima bi se na koncertima klasične muzike privukla mlađa i heterogena publika. Aktivnosti MUCN-a uključuju programski posebno osmišljene koncerte, zatim susrete i razgovore sa publikom, muzičke radionice, komponovanje i izvođenje novih orkestarskih djela, obuku mladih muzičara u partnerskim orkestrima i razmjenu iskustava profesionalnog kadra. Pored Muzičkog centra Crne Gore, mnoge značajne evropske institucije muzike učestuju u programu: Holandska filharmonija, Simfonijski orkestar Barselone, Nacionalni orkestar Lila, Državna akademija „Santa Ćećilija” iz Rima, Sarajevska filharmonija, Triple Bridge iz Ljubljane, Međunarodna fondacija „Jehudi Menjuhin” iz Brisela.

Aleksandar Arsić (Beograd, 1983) diplomirao je i magistrirao trubu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2008. godine, a do 2011. godine završio je i specijalističke studije na smjerovima truba solo i kamerna muzika. Usavršavao se kod čuvenog soliste Morisa Andrea. Učestvovao je na majstorskim kursevima kod poznatih pedagoga, među kojima se mogu izdvojiti: Erik Obje, Rajnhold Fridrih, Gabor Boldocki, Mark Šrelo, Edvard Tar i Luis Gonzales Marti. Dobitnik je preko dvadeset nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, među kojima su: Concours Europen d’Interpretation Musicale, Jenuesse Musicales i Concours de Musica Benidorm. Kao solista nastupa od svoje šesnaeste godine i učestvuje je na sljedećim festivalima: BEMUS, BELEF, A tempo, Mokranjčevi dani, VG Brass, KotorArt, Sarajevska zima, Sarajevo Jazz fest, itd. Svirao je u Francuskoj, Italiji, Španiji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Švajcarskoj i SAD.

Stalni je gostujući član ansambla New Trinity Baroque (SAD) gdje svira na historijskim instrumentima (barokna truba), sa kojim je nastupao i kao solista. Takođe, član je i internacionalnog kvinteta Busina Brass u kojem nastupa sa eminentnim umjetnicima iz zemalja regiona (Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunija). Kao honorarni muzičar sarađuje sa orkestrom Beogradske opere, Simfonijskim orkestrom RTS-a, Vojvođanskim simfoničarima, Operom Madlenijanum, Beogradskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom Makris, Gwinnett Ballet Theatre (SAD), a u periodu od 2006. do 2008. godine bio je gostujući prvi trubač Sarajevske filharmonije. Od 2007. godine solista je i prvi trubač Crnogorskog simfonijskog orkestra sa kojim je do sada svirao na preko 300 koncerata samo u Crnoj Gori. Ovim je zaslužio i stekao znanje istaknutog umjetnika, te je od 2014. godine angažovan kao profesor trube na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

SRĐAN PALAČKOVIĆ (1968) je diplomirao, magistrirao i doktorirao udaraljke na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Član Beografske filharmonije postaje 1991. gdje svira do 1993. kao perkusionista, nakon čega postaje solo timanista i kao takav deluje do oktobra 2009. Radi na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu kao vanredni profesor za udaraljke, kamernu muziku i orkestarske studije za udaraljke, i kao timpanista Crnogorskog simfonijskog orkestra. Dugi niz godina predavao je udaraljke u SMŠ „Stanković“ u Beogradu. Predaje udaraljke u SMŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, i djeluje kao vanredni profesor odsjeka za udaraljke na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Osnivač je i član dua „Beogradski perkusionisti“.

Na brojnim resitalima nastupa kao solista na marimbi, timpanima i udaraljkama. Premijerno je u Beogradu izveo dva koncerta za marimbu i orkestar (br.1, op.8 i br.2, op 25) Nebojše J. Živkovića. Natupio je takođe kao solista izvodeći „Koncert za timpane i orkestar“ op. 34 Vernera Terihena, „Koncert za marimbu i gudački orkestar“ N. Rosaura, kao i „Koncert za doboš i orkestar“ A. Masona. Njegov repertoar uključuje originalna djela za udaraljke svjetski priznatih autora: K. Abe, N.J. Živković, M. Ptaszynska, H. Genzmer, F.  Dupin, M. Halt, J. Beck, W. Tharichan, E. Glennie, N. Roasuro, itd. Sarađuje sa mnogim domaćim orkestrima i poznatim kamernim sastavima, kao i sa najzačajnijim domaćim muzičkim umjetnicima. Član je „Ansambla za novu muziku“, koji je formiran za potrebe Udruženja kompozitora Srbije. Nastupao je kao član orkestra u skoro svim simfonijskim i kamernim orkestrima na prostoru bivše Jugoslavije.