Narodni muzej Crne Gore – Predavanje na temu “Grahovačka bitka“

 

 

Narodni muzej Crne Gore organizuje predavanje na temu “Grahovačka bitka“ povodom 160 godina od pobjede Crnogoraca nad Osmanlijama, koju su izvojevali na Grahovcu 1. maja, po starom kalendaru, 1858. godine.  U sklopu interdisciplinarnog projekta OSMICE još jednom obilježavamo važan datum iz crnogorske istorije, koji je značajan kako zbog proširenja tadašnje državne teritorije tako i zbog skretanja pažnje evropskih sila na crnogorsko pitanje.

Publika će imati priliku da o ovoj temi razgovara sa istoričarom mr Ivanom Tepavčevićem, a predavanje će biti održano u petak, 26. oktobra 2018. godine, u 12h, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju.

Ivan Tepavčević rođen je 1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Studijskom programu istorije i geografije kao jedan od najboljih studenata, a na istom fakultetu magistrirao 2012. godine sa temom „Stanje na crnogorsko-turskoj granici od 1908. do 1912. godine”. Doktorand je istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu. Objavio je tridesetak naučnih radova u naučnim časopisima i učestvovao na više naučnih skupova i međunarodnih projekata. Osnovni predmet naučnog interesovanja Ivana Tepavčevića su istorija društva i modernizacijski procesi u XIX i XX vijeku u Crnoj Gori. Bavi se i proučavanjem kulture modernog doba.