Nastavak XVII radionice za duvačke instrumente u TivtuOd 18 – 23 avgusta 2019. godine, slijedi nastavak XVII Radionice za duvačke instrumente za: flauta, obou, klarinet, fagot  i hornu.

Kruna Radionice je koncert ” Muzički razgovori – Peća i vuk” simfonijska bajka ruskog kompozitora Prokofjeva, koja će se izvesti u okviru festivala Purgatorije.  

Priču o dječaku Peći, njegovoj igri i mašti, životinjama vuku, patki, mački i ptici, zabrinutost i ljutnju Pećinog djede, “hrabrost” lovaca, kroz priču naratora – Laković Dragana, dočaravaju članovi duvačkog kvinteta Beogradske filharmonije: Marina Nenadović – flauta, Bojan Pešić – oboa, Veljko Klenkovski – klarinet, Nenad Janković – fagot, Nenad Vasić – horna i učenik III razreda srednje  UMŠ ” Luka Sorkočević ” iz Dubrovnika – Aleksandar Lazinica, na udaraljkama.

U ulozi životinja su učenici Muzičke škole Tivat, sa nastavnicom Homen Anđelom. 

Za svjetlosni efekat je zadužen Radomir Stamenković, a scenografiju i maske Zoran Kruta.

Kao takva, ova simfonijska bajka bit će premijerno izvedena u Crnoj Gori 21 avgusta na sceni atrijuma Buća u Tivtu, u 20 h.

Za producenta Centar za kulturu Tivat, Muzička škola Tivat i NVO Ars praesentia.