NB „Radosav Ljumović” Podgorica – Predstavljanje knjige “Dvadeset četiri hiljade poljubaca”

 

 

 Narodna biblioteka „Radosav Ljumović” Podgorica

organizuje predstavljanje knjige

 

 

DVADESET ČETIRI HILJADE POLJUBACA

Uticaj italijanske masovne kulture u Jugoslaviji 1955-1965.

autorke

Frančeske ROLANDI

 

 

Učestvuju:

Prof. dr Vesna KILIBARDA,

Dr Janko LJUMOVIĆ,

Dr Slavko BURZANOVIĆ   i

autorka

 

Medijator

Jovan DABOVIĆ, dramski umjetnik

 

Francisca Rolandi je 2012. godine doktorirala na slovenačkim studijama na Univerzitetu u Torinu sa tezom o uticaju italijanske masovne kulture u Jugoslaviji, dobitnica nagrade Vinka Kitarović za 2014. godinu. Vršila je istraživačke aktivnosti na Univerzitetu u Ljubljani, Centru za studije o jugoistočnoj Evropi u Gracu i na Institutu za istorijske studije u Napulju. Trenutno je istraživač na Univerzitetu u Rijeci u sklopu programa Newfelpro.

 

 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22

utorak, 5. juna 2018. godine, sa početkom u 19:00 sati