NB “Radosav Ljumović” – Veče sjećanja na akademika Branka Pavićevića

 

 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović” Podgorica

u okviru serijala

SJEĆANJE NA PRIJATELJE BIBLIOTEKE

organizuje

 

 

 

VEČE SJEĆANJA NA

akademika

BRANKA PAVIĆEVIĆA

 

 

 

Učestvuju:

akademik Đorđe BOROZAN,  

dr Radoje PAJOVIĆ  i

Marijan Mašo MILJIĆ

 

Medijatorka:

Vesna ŠOŠKIĆ

 

Branko Pavićević (Nikšić, 1922 – Podgorica, 2012), akademik CANU i DANU.

Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću, gdje se odmah uključio u napredni revolucionarni pokret. Sa čitavom porodicom učestvovao je u Trinaestojulskom ustanku, a sa Petom crnogorskom brigadom prošao je njen ratni put. Nosilac je „Partizanske spomenice 1941“.

Po završetku rata nastavio je prekinuto školovanje. Pravni fakultet završio je u Beogradu 1949. godine, a postiplomske studije na Institutu društvenih nauka 1951. godine. Doktorirao je 1954. godine na temu „Stvaranje crnogorske države“ i tim pitanjem bavio se tokom naučne karijere.

Kao dugogodišnji univerzitetski profesor, doktor istorijskih nauka, značajno je ime u crnogorskoj istoriografiji, naučnik je evropskog ranga i tvorac grandioznog opusa, prekaljeni antifašista i slobodar, jedan od misionara jugoslovenske ideje, ali i crnogorske samostalnosti, pouzdan tumač sazdanja crnogorske nacionalne države, osnivač i prvi predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Bio je i jedan od utemeljivača i član DANU.

Akademik Branko Pavićević je bio veoma aktivan u društveno-političkom životu Crne Gore. Bio je u dva mandata član Predsjedništva CK KPCG i član CK KPJ, poslanik u Skupštini SFRJ i predsjednik Odbora za pravosuđe. Bio je dopisni i redovni član više stranih akademija nauka i umjetnosti.

Posljednju deceniju života posvetio je SUBNOR-u i antifašistima Crne Gore, gdje je bio potpredsjednik.

Najznačajnija djela akademika Pavićevića su: „Stvaranje crnogorske države“, „Crna Gora u ratu 1862. godine“, „Knjaz Danilo Petrović“, „Petar I Petrović Njegoš“ i dva toma za Istoriju Crne Gore pod naslovom „Sazdanje crnogorske nacionalne države 1796-1878“.

 

 

Kosa sala Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

ČETVRTAK, 29. novembra 2018. godineu 19h