NBCG „Đurđe Crnojević“ – Završena Ljetnja škola „Digitalna biblioteka – kapija za informaciono društvo“

 

Nacionalna biblioteka Djurdje Crnojevic 2

U Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju završena je realizacija  projekta  Ljetnja škola  „Digitalna biblioteka – kapija za informaciono društvo“, za koju su opredijeljena sredstva dobijena na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Školu je od 27. juna. do 1. jula pohađalo jedanaest đaka: devet srednjoškolaca i dva učenika osnovne škole sa Cetinja.

 

NBCG_dig_radionica1

NBCG_dig_radionica2

 

Nastavni program bio je podijeljen po temama, a odvijao se kroz predavačke aktivnosti i praktične vježbe u elektronskoj učionici i odjeljenjima Biblioteke. Prvog dana učenici su se upoznali sa procesom nabavke knjiga u biblioteci i distribucijom građe do korisnika. Drugog dana učenicima je održano predavanje o informacionoj i medijskoj pismenosti, dok su trećeg dana na programu bili onlajn katalozi i bibliografije, kao i vježbe samostalnog traženja informacija za pisanje istraživačkih radova. Poseban interes polaznici su pokazali četvrtog dana „Ljetnje škole“ kada su se upoznali sa digitalnom bibliotekom i portalima i kreirali sopstvene digitalne zbirke. Škola je završena predavanjima o intelektualnoj svojini i otvorenom pristupu informacijama, kao i elektronskim knjigama.

 

NBCG_dig_radionica3

NBCG_dig_radionica4

 

Sedam bibliotekara iz Nacionalne biblioteke, kao i bibliotekarka sa Fakulteta političkih nauka prezentovali su učesnicima nova znanja i vještine koje će im biti potrebne u nastavku obrazovanja i praktičnom radu.

Na kraju „Škole“ učenici su pokazali svoje znanje rješavajući kviz. Petar Vujović i Marija Vojvodić pokazali su najbolje rezultate i za nagradu dobili po jedan iPad mini 4, kako je projektom bilo i predviđeno. Svim učesnicima direktorica Nacionalne biblioteke, gospođa Jelena Đurović, uručila je diplome i knjige iz izdavačke produkcije NBCG.

 

NBCG_dig_radionica5

NBCG_dig_radionica6

 

Kao dodatak školskim aktivnostima, učenici su svakog dana posjetili po jedan lokalitet od kulturno-istorijskog ili prirodnog značaja: Dvor kralja Nikole, Biljardu, Vladin dom, Lipsku pećinu i Manastirsku riznicu.