Nikšićka kulturna scena – Program za subotu 22., i neđelju 23. juna

U subotu, 22. juna, u sali Nikšićkog  pozorišta, u 19h, održaće se završni koncert đečijih folklornih ansambala JU „Zahumlje“ Nikšić. Organizator događaja je JU „ZAHUMLJE“, a u okviru junskog repertoara Nikšićke kulturne scene 2019.U neđelju, 23. juna Đečiji folklorni ansambl JU „Zahumlje“ učestvovaće na Međunarodnom festivalu đečijeg folklora „Bileća 2019“. Organizator je JU „Zahumlje“ Nikšić, a u okviru junskog repertoara Nikšićka kulturna scena 2019.