Njegoševi dani

 

 

Njegoševi dani

 

 

Četvrti međunarodni slavistički skup Njegoševi dani predstavlja nastavak veoma značajne i plodne naučne aktivnosti, koja već daje relevantne rezultate i ozbiljan doprinos kako razvoju njegošologije i montenegristike, tako i južne slavistike uopšte. Jedan od ciljeva ove naučne manifestacije jeste promovisanje i naučno utemeljena interpretacija Njegoševog stvaralaštva, crnogorske i ostalih južnoslovenskih književnosti, jezika i kultura, što podrazumijeva njihovo komparativno, interkulturalno i interdisciplinarno izučavanje. Zbornik radova sa Trećeg međunarodnog slavističkog skupa izašao je iz štampe u izdanju Filozofskog fakulteta, a naći će se i na našem web-site-u (www.ff.ac.me), zajedno sa ostalim informacijama vezanim za Njegoševe dane.

Četvrti međunarodni slavistički simpozijum Njegoševi dani biće održan u Kotoru od 31. avgusta do 3. septembra 2010. godine, a rad će se odvijati u okviru tri sekcije.

Sekcija za nauku o književnosti i kulturi svoje istraživanje usmjeriće na sljedeće teme:

1. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom

2. Književni tekst i identitet

Sekcija za nauku o jeziku fokusiraće se na sljedeće teme:

1. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba

2. (Re)standardizacijski procesi u crnogorskom jeziku i drugim južnoslovenskim jezicima

U okviru Istorijske sekcije biće razmatrane sljedeće teme:

1. Crna Gora i velike sile u Njegoševo doba

2. Istoriografija o jugoslovenskim ratovima 1991–1995. godine

Učešće na Skupu prijavilo je šezdeset naučnika iz najznačajnijih slavističkih centara širom Evrope (Pariza, Graca, Frankfurta, Trsta, Peskare, Sofije, Varšave, Krakova, Poznanja, Lođa, Vroclava, Beograda, Novog Sada, Zagreba, Rijeke, Osijeka, Sarajeva, Zenice, Mostara, Ljubljane, Skoplja, Štipa, Podgorice i  Nikšića).

Učesnici Skupa biće smješteni u Hotelu Teuta u Risnu.

Svečano otvaranje je 31. avgusta u 20.00 časova u Muzeju grada Perasta, a Skup će pozdraviti: prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke u Vladi Crne Gore, akademik Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Blagoje Cerović, dekan Filozofskog fakulteta i prof. dr Tatjana Bečanović, predsjednik Organizacionog odbora.

Nakon svečanog otvaranja slijedi izložba Mila Pavlovića, a zatim koncert Predraga Jankovića.

Književno veče Dževada Karahasana, dobitnika Herderove nagrade, biće održano 1. septembra u 20.00 časova u Muzeju grada Perasta. O njegovom stvaralaštvu govore: Zvonko Kovač, Muris Bajramović i Tatjana Bečanović.

Okrugli sto Jezička situacija u Crnoj Gori biće održan 2. septembra u 20.00 časova u Muzeju grada Perasta.

Pokrovitelji Njegoševih dana 4 su: Ministarstvo nauke, Univerzitet Crne Gore i Filozofski fakultet Nikšić.

 

Organizacioni odbor:

Prof. dr Tatjana Bečanović, predsjednik
Prof. dr Rajka Glušica
Prof. dr Živko Andrijašević

 

Sekretarski poslovi:

Mr Nataša Janjušević
Mr Olga Vojičić-Komatina,
Tamara Labudović

 


Filozofski fakultet Nikšić

 


Hotel “Teuta” u Risnu

 


Muzej grada Perasta

 

Fotografija zgrade Filozofskog fakulteta preuzeta sa sajta www.panoramio.com, a ostale iz arhive Montenegrine.