Novi broj Biltena Međunarodnog savjeta za tradicionalnu muziku

 

 

Elektronsko izdanje Biltena Međunarodnog savjeta za tradicionalnu muziku (ICTM) u broju 136. za januar 2018. godine, između velikog broja priloga, donosi i prikaz dešavanja u ovoj oblasti u Crnoj Gori u drugoj polovini 2017-te godine.  Prilog iz Crne Gore se nalazi na 22 strani Biltena, a autorica je dr Zlata Marjanović, etnomuzikolog, u svojstvu „oficira za vezu“ Međunarodnog savjeta za tradiocionalnu muziku.

Prilog počinje opisom časopisa Lirica br 5. koji je predstavljen tokom Međunarodnog festivala klapa u Perastu, 30. juna 2017. godine. Časopis Lirica namijenjen je prvenstveno ljubiteljima klapskih pjesama. Urednik publikacije, Milan Mikan Kovačević, dao je kratki pregled istorije i kulture Budve, Paštrovića, Dobrote, Prčnja, Tivta, Herceg Novog i Perasta.

U prilogu se dalje govori o trećem “Etno kampu Kolašin” koji je održan od 1. do 7. avgusta 2017. u Kolašinu. Mentori kampa su bili Zlata Marjanović za terenski rad, a Martina Karin za arhiviranje. Kao i ranije, aktivnosti koje su obavljene na “Etno kampu” bile su odličan primer kako treba proučavati tradicionalnu pjesmu i ples u Crnoj Gori. Ove godine, pored terenskog rada, primarni cilj kampa je bio arhiviranje obimnih materijala zabilježenih u 2015. i 2016. godini u regionu Morače. Na kampu je realizovana i serija predavanja i radionice o tradicionalnom plesu i pjesmi.

Naučni multidisciplinarni sastanak “Muzičko nasleđe Crne Gore” održan je u Ministarstvu kulture na Cetinju, 29. do 31. avgusta 2017, u organizaciji Muzičke akademije, Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture Crne Gore. Muzička akademija sa Cetinja započela je aktivnosti na stimulaciji istraživanja crnogorske muzičke tradicije, zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i nematerijalnog nasleđa kao potencijalnog razvojnog resursa. Konferencija je detaljno razradila odraz identiteta kroz muzičko nasleđe, kao i nova istraživanja o muzičkoj tradiciji Crne Gore.

Prilog završava prikazom projekta sistemskog terenskog rada na istraživanju tradicionalne muzike i plesa u regionu Paštrovića. Istraživanje je obavljeno u periodu od 6. do 10. decembra 2017. a organizator je  Društvo za kulturni razvoj Bauo iz Petrovca na Moru. Istraživački projekat  je koordinirala Zlata Marjanović, a učestvovao je veliki broj etnomuzikologa, etnohoreologa, etnologa i antropologa iz Crne Gore i Srbije. Etno laboratorija „Etno Lab“ je stvorena kao mjesto za sastanak, dijalog i kreativni naučni rad profesionalaca. Rukovodioci projekta bili su Dušan i Mila Medin iz Društva za kulturni razvoj Bauo.

 

KLIKNITE NA POČETNU STRANICU BILTENA
KAKO BI OTVORILI NJEGOV SADRŽAJ
Tekst o Crnoj Gori je na 22. strani