Održana javna rasprava o nacrtu zakona o iseljeništvu

 

 

Održana javna rasprava o nacrtu zakona o iseljeništvu

 

 

Rasprava 1U prostorijama Skupštine Opštine Bar održana je treći, a ujedno i poslednji okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljeništvom. Na okruglom stolu koji je brojao 20 učesnika prisustvovali su članovi radne grupe za izradu zakona, predstavnici medija, pojedinci i članovi različitih institucija i organizacija.

Rasprava 2.1Uvodnu riječ su imali predstavnici radne grupe Vladimir Radulović, Branko Milić, Suljo Mustafić, Ivan Jovović, Stefan Aleksić i Bogdan Jegdić, koji su u kratkim crtama obrazložili cilj i značaj zakona, kao i pojedine njihove odredbe. Nakon uvodne riječi, učesnici su imali priliku da daju sugestije i komentare na predstavljeni nacrt zakona.

Značajano je napomenuti da su na okruglom stolu prisustvovali predstavnici crnogorskog iseljeništva iz Hrvatske, Kipra, Švajcarske i Turske. Oni su doprinijeli javnoj raspravi iznoseći svoje stavove o nacrtu zakona i dajući napomene o praktičnoj primjeni zakona.

Na sastanku je predloženo da se sugestije i komenatri dostave i u elektronskoj formi, kako bi bile uvrštene u Izvještaj sa održane javne rasprave, i koje će biti korišćene prilikom dalje pripreme prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa isljeništvom.

Javna rasprava traje do 26. februara, do kada traje podnošenja komentara, prijedloga i sugestija koje bi se trebale uvrstiti u zakonsko rješenje.

 

Rasprava 3

Rasprava 6

Rasprava 4

Rasprava 5

 

NACRT ZAKONA MOŽETE VIĐETI

AKO KLIKNITE NA LINK

 

E-mail za slanje komentara i sugestija:

diaspora@t-com.me