OKF i CDNK – Objavljena monodrama „Petar I” Sonje Tomović-Šundić

 

OKF - logo

CDNK - logo

 
 

Monodrama „Petar I” Sonje Tomović-Šundić objavljena je u izdanju Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja i Crnogorskog društva nezavisnih književnika. Za izdavača je potpisan Milorad Popović, a urednica izdanja je Dragana Tripković. Likovna urednica knjige je Ana Matić, a fotografija je rad Lazara Pejovića.

sonja-tomovic-sundic-petar-iSonja Tomović-Šundić rođena je 1964. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Školske 1982/83. godine upisala se na  Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – smjer za filozofiju. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala 1987. godine i završila 1990., a magistarski rad pod nazivom: „Aristotelovo učenje o tragediji i njegov kasniji uticaj” odbranila 1990. Doktorsku desertaciju pod nazivom: „Produktivnu moć recepcije u savremeni  teorijama” odbranila 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Iz oblasti antropologije, filozofije, estetike ima osam stručnih kniga i brojne tekstove objavljene u različitim naučnim publikacijama. Objavljene knjige i studije: Njegoševo poetsko bogoslovljenje (1991), Od književnog djela ka čitaocu (1994), Njegoševo poestsko bogoslovljenje (Stupovi, 1996), Od književnog djela ka čitaocu (Stupovi, 1997), Problem recepcije u savremenim estetičkim teorijama (Podgorica, 1998), Studije i ogledi iz antropologije (Novi Sad, 2004), Danilo Kiš, između Lovćena i Zida plača (Novi Sad, 2005), Njegoš pjesnik i mislilac (Novi Sad, 2006), Književno-antropološki portreti (Podgorica, 2007), Petar I, vladar crnogorski (Podgorica, 2007), Borhesova književna mitologija (2009), Etika ljudskih prava (2010), Identitet i vrijednosti (2011), Horizonti Petra Lubarde (Cetinje, 2011). Objavila je i veliki broj članaka i priloga u štampi, učestovala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima.

Stalni radni odnos zasnovala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1989. godine. Za asistenta na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Univerziteta Crne Gore izabrana 1996. godine. U akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, za predmet Antropologija, izabrana 2005. godine. Od 2006. godine angažovana na Fakultetu političkih nauka, gdje izvodi nastavu na više predmeta. U akademsko zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore, na predmetima Politička antropologija, Estetika, Filozofija i Studije roda, izabrana je 2010. godine. Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 2010. godine, imenovana je za dekanicu Fakulteta političkih nauka.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


8 + twenty =