Otvoreni kulturni forum – Poezija Josifa Brodskog

 

 

Poezija Josifa Brodskog, “Poezija (III)”, bjavljena je u izdanju Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja. Radi se o trećoj zbirci ovog obimnog prevoda nobelovca, koji je za OKF priredio i preveo Marko Udovičić. Izdavač “Poezije” Brodskog je Milorad Popović, a urednica izdanja Dragana Tripković. Knjigu je likovno opremila Suzana Pajović.

Josif Brodski je rođen u Lenjingradu 24. Maja 1940. godine, a umro u Njujorku 28. januara 1996. Njegovo porijeklo je rusko-jevrejsko, a smatra se američkim pjesnikom i esejistom. Kao sovjetski emigrant od 1972. živeo je u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1987. za svoj cjelokupni književni rad.

Marko Udovičić je pjesnički i prevodiački alijas književnika, književnog kritičara, prevodioca i analitičara društvenih pitanja Marka Vešovića. Vešović je rođen 14. marta 1945. godine u Crnoj Gori, u Papama kod Bijelog Polja. U Sarajevu je završio Filozofski fakultet, postdiplomske studije u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio je u aprilu 2002. godine. Predaje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.