Petrovac – Izložba umjetničkih radova pod nazivom “AKT”

 

Crvena komuna - 2

 
 

Izložba umjetničkih radova pod nazivom “AKT” iz fundusa galerije “Marko K. Gregović” predstavlja autore mlađe i starije generacije, različitih senzibiliteta, stilova i pristupa, a čiji je zajednički motiv ljudski akt.

Na izložbi su prikazane skulpture, slike i crteži različitih tehnika i materijala.

Postavku čine djela 19 autora iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Mađarske, Rumunije, Rusije i Grčke:

Marko K. Gregović

Cvetko Lainović

Dobrislav Miško Mrdak

Ratko Vučinić

Vojimir Vlahović

David Delibašić

Ivana Radovanović

Saša Radišić

Dragan Mijač Brile

Dragan Anđelković

Maja Erdeljanin

Igor Cvijanović

Petrija Jovičić

Stojan Đurić

Tatjana Milovanović

Hadik Guila

Irene Andoni

Mihai Pačurar

Sonia Bookhner

IZLOžBU MOžETE POGLEDATI OD 16. SEPTEMBRA DO 05. OKTOBRA 2014.GOD.