Petrovac – Otvaranja izložbe „Paštrovići i ruski dvor“


U utorak 25. februara 2020. godine, u 19 časova u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu, biti otvorena izložba „Paštrovići i ruski dvor“ autora mr Marka Janketića. Izložba pripada bogatom kulturnom programu manifestacije „Ljubišini dani“. Izložbu će otvoriti predśednik Opštine Budva gospodin Marko Bato Carević, a na otvaranju će prisustvovati i predstavnik ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori. Kustos izložbe je mr Marko Janketić, dok je moderatorka večeri Bojana Đurović.

U nastavku donosimo dio teksta iz kataloga, koji potpisuje autor izložbe mr Marko Janketić: „Veze Paštrovića sa ruskim dvorom započete su u prvoj polovini XVIII vijeka i trajale su sve do revolucije u Rusiji 1917. godine. Ruski dvor je intenzivno materijalno pomagao paštrovske manastire Praskvicu i Reževiće. Zahvaljujući ruskoj pomoći, ova dva manastira nisu samo duhovni već i prosvetiteljski i politički centri, u kojima se kristalisao i rastao nacionalni duh. Od vremena cetinjskog mitropolita Vasilija Petrovića manastir Reževići i ostali bokeški manastiri dobijaju izdašnu moralnu i materijalnu pomoć iz Rusije. Mitropolit Vasilije Petrović uključio je arhimandrita manastira Reževići Nikodima Vukovića u sastav delegacije koja je posjetila Rusiju 1748. godine. Nikodim se iz Rusije vratio sa bogatim prilozima i sa stotinu dukata gotovine, sa kojom je podigao crkvu posvećenu Svetoj Trojici, a koja je potpuno dovršena od strane Dimitrija Perazića 1814. godine. Manastir je 1785. godine poharan od Mahmut-paše Bušatlije, a 1812. godine od francuske vojske. Arhimandrit Dimitrije Perazić značajno će unaprijediti veze sa Rusijom i isposlovaće da manastir dobija redovnu novčanu pomoć od ruskog dvora. Nakon trećeg povratka iz Rusije Dimitrije će se u rodni kraj vratiti sa bogatim prilozima. Od tog novca sagradio je veliku školsku zgradu, a na Rijeci Reževići podigao jedan mlin čiji su prihodi služili za održavanje pomenute škole. Uz redovnu godišnju pomoć, manastir je dobijao na dar bogoslužbene predmete. Dimitrije Perazić je jedan dio crkvenih knjiga predao manastiru Gradište. Poslednju pomoć u boslužbenim predmetima iz Rusije manastir je primio od carice Marije Aleksandrovne preko ruskog konzula u Dubrovniku Konstantina Petkovića 1858. godine. Brojne ruske ikone i bogoslužbeni predmeti iz XVIII i XIX vijeka, čuvaju se u manastirima Praskvica, Reževići i spomen domu „Reževići″. Oni predstvaljaju svjedočanstvo intenzivnih i bliskih kulturnih veza Paštrovića i Rusije.“

Izložba će biti otvorena do početka aprila 2020. godine.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen + twelve =