Podgorica – Izložba Toma Pavićevića

 

 

U utorak, 11. septembra 2018. godine, sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ biće otvorena izložba radova Toma Pavićevića iz ciklusa pod nazivom „Pukovniku nema ko da piše“.

Tomo Pavićević je rođen u Titogradu 1952. godine. Višu Pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Član je ULUCG-a od 1978. Imao je više samostalnih izložbi, od kojih se izdvajaju izložbe u Umjetničkom paviljonu u Podgorici kao i izložbe u Galeriji »Citadela« (Budva, 1993), Galeriji Republičkog kulturnog centra (Podgorica, 1994) i Galeriji »Dado« Narodnog muzeja Crne Gore (Cetinje, 2006). Grupno je izlagao na Tradicionalnim izložbama ULUCG-a od 1978. kao i na Cetinjskom Salonu jugoslovenske likovne umjetnosti »13. novembar« (1979-1984). Učesnik je i izložbe »Savremena crnogorska umjetnost« u Galeriji Dojče Vele u Kelnu 2000. godine.

Dobitnik je niza nagrada i priznanja (Otkupna nagrada »Savremeni crnogorski crtež (mladi)«; Nagrada »Slikari svom gradu«, Titograd 1979; Nagrada ULUCG-a za 1990. godinu; Nagrada »Milunović, Stijović, Lubarda« na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a 1996. i 2010. godine).

 

„Pukovniku nema ko da piše“ sasvim se dobro drži kao naslov pa, ako hoćete, i kao poruka ove izložbe, mada, ipak, tek pod uslovom da u obzir uzmemo nekoliko posebnih elemenata/aspekata koji će precizirati i zašto. Kao prvo, same slike ni na koji vidljiv način ne ilustruju sadržaj onog poznatog Markesovog romana sa istim tim naslovom i u kojem jedan bivši pukovnik revolucije, dok živi kao puka sirotinja i priprema svog pijetla za borbu, godinama i godinama iščekuje penziju na koju, prema propisima države, polaže puno pravo: pošto stari pukovnik već odavno nije u uniformi, onda ga po njoj na Tomovim slikama i ne možemo prepoznati. S jedne je strane pojedinac, u ovom konkretnom slučaju sa zaslugama, a s druge su država i sistem daleki od pojedinca, od njegove egzistencije i zasluga – eto to je poenta toga romana. A u tome je moguće pronaći i jednu poentu ove izložbe…“ zapisao je, između ostalog, u katalogu izložbe prof. dr Milorad Simunović koji će i otvoriti izložbu u galeriji „Centar“.

Izložba u galeriji „Centar“ se može pogledati do kraja mjeseca.