Podgorica – Osnovana Crnogorska panevropska unija

 

Podgorica - centar

 

 

U utorak 17. maja u Podgorici je osnovana Crnogorska panevropska unija. Crnogorska panevropska unija predstavlja ogranak Međunarodne organizacije Panevropske unije. Crnogorska panevropska unija će raditi na valorizaciji crnogorskih kulturnih vrijednosti i zalagaće se za sveukupni razvoj i prosperitet Crne Gore, kao i očuvanje međunacionalnog i međukonfesionalnog sklada.

 

Osnivacka konferencija Crnogorske panevropske unije

 

Okupljenima  se u ime inicijativnog odbora organizacije obratio Vladan Lalović, u ime Ministarstva vanjskih poslova Tamara Srzentić  direktorica Direkcije za pristupanje EU u Generalnom direktoratu za evropske poslove, i Patrik Milošević, predstavnik međunarodne organizacije za filozofiju humanizam i kulturu “Nova Akropola”. Pročitana su i pozdravna pisma podrške od generalnog sekretara MPEU i izvjestioca za crnogorski ogranak, kao i našeg osnivača Dimitrija Popovića, slikara koji je bio spriječen da prisustvuje Skupštini.

Kroz planirane projekte Crnogorska panevropska unija radiće na prezentaciji crnogorske kulture u Evropi, kao i na prezentaciji  evropskih kulturnih i civilizacijskih dostignuća u Crnoj Gori. Crnogorska panevropska unija će angažovati svoje snage za unaprjeđenje  naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja Crne Gore, u skladu sa evropskim standardima i dostignućima, na uvođenju najviših evropskih standarda obrazovne i socijalne politike, demokratije i zaštite prirodne sredine u Crnoj Gori.

Na osnivačkoj Skupštini crnogorske Panevropske unije za prvu predsjednicu izabrana je prof.dr Gordana Đurović. Za Generalnog sekretara mr Vladan Lalović.