Podgorica – Peti sajamski dan

Početak petog sajamskog dana obilježila je još jedna prezentacija izdavačke kuće “Obodsko slovo” i edukativna radionica za đecu “U carstvu Pipi Duge Čarape”.
Cilj ove aktivnosti je promocija književnih djela iz programa domaće lektire i motivacija đece za čitanje i njegovanje ljubavi prema knjizi.

U radionici su učestvovala đeca drugog razreda OŠ “Maksim Gorki” iz Podgorice, a realizovala ju je Ljiljana Milović, profesor jezika i književnosti

Na 14. Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja predstavila se i Privatna predškolska ustanova “Arushi Pu” iz Ulcinja. Kao jedan od organizatora međunarodne manifestacije “Rastimo uz ples” koja se
obilježava 1. juna svake godine u Podgorici, ovaj vrtić je izveo tačku modernog plesa, kao i koreografiju na muziku đečije edukativne pjesme namijenjene učenju brojeva. Đeca polaznici muzičke i recitatorske radionice pjevala su i recitovala đečije pjesme na albanskom jeziku.

Peti sajamski dan nastavljan je predstavljanjem Privatne predškolske ustanove “Artić Pinokio” iz Podgorice. Osim tačaka plesa uz muziku đečijih pjesama i recitacija, đeca su sa vaspitačima prikazala edukativnu igricu koja se u NTC sistemu učenja primjenjuje za vježbanje koncentracije.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević” promovisala je danas knjigu “Cvijeće mojih nadanja” Jelene Panajeve, ruske pjesnikinje koja se ponosi svojim crnogorskim porijeklom. O knjizi su govorili publicista Marijan Miljić, priređivač i Vladislav Ašanin, prevodilac djela objavljenog u prestižnoj ediciji Posebna izdanja, sa uporednim tekstom na ruskom i crnogorskom jeziku.
Zajedno sa uvodnom pjesmom posvećenom Crnoj Gori, knjiga sadrži 45 pjesama u duhu savremene ruske ženske poezije. Tematski i motivski knjiga je prilično razuđena, a glavna tema pjesama su ljubav i priroda, te snažna veza pjesnikinje sa prirodom i životom. Konstatovano je da su posebno dopadljive i zanimljive pjesme o ljubavi, ljubomori, strepnji, rastanku i patnji.
Jelena Grigorijevna Panajeva je rođena 1951. godine.

Turistička organizacija Herceg Novog predstavila je “Slikovni leksikon Herceg Novog” autora dr Vladimira Roganovića, ili, kako ga je sam autor opisao “sentimentalni vijađo kroz duh i dušu grada“. Ilustrovani leksikon Herceg Novog kroz 75 priča podsjeća čitaoca na sve ljepote ovog grada i predstavlja “amalgam riječi i fotografija, naučnih fakata i umjetničke istine, umjetničke fikcije, lirike i proze”.
Leksikon, objašnjeno je, sadrži i glosar manje poznatih riječi i izraza imenski registar, kao i registar geografskih naziva i gradskih toponima. Fotografije su radovi vise autora, a među kojima su i čuveni fotografi Jefto Bjelica i Dragan Bosnić.

Fondacija za promovisanje nauke PRONA predstavila se predavanjem na temu „Novi kreativni potencijali“ koje je održao prof. dr Jovan Mirković. Profesor se osvrnuo na brojne i raznovrsne aktivnosti fondacije osnovane 2004. godine (ljetnje škole, festivali nauke, međunarodne konferencije i tribine, partnerstvo sa državnim institucijama u zemlji inostranstvu), ističući kao fokus:
– neformalno obrazovanje putem naučnih kampova
– pitanja u fokusu istraživačkog rada (Da li smo sami u svemiru? Koliko ljudski vijek može biti produžen? Kako funkcioniše Zemljina unutrašnjost?)
– aspekti inovacionog inkubatora.
Konačno, prof. dr Jovan Mirković je istakao i same nove kreativne potencijale, s posebnim osvrtom na PRONA astronomski klub, u okviru kojeg su studenti samostalno koncipirali prvi udžbenik iz osnova astronomije u Crnoj Gori i čije je objavljivanje u toku.

Studiju Momira M. Markovića “Crnogorski rat”, objavljenu u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u biblioteci “Identitet”, do danas “nenadmašenu, realnu i totalnu istoriju četiristogodišnjeg rata Crne Gore protiv Otomanske imperije”, prezentovali su Adnan Prekić, istoričar, Radule Novović, glavni urednik u Zavodu za udžbenike i mr Svetlana Čabarkapa iz Ministarstva prosvjete.
Istaknuto je da knjiga predstavlja prikaz svih bitnih dimenzija crnogorskog ratovanja, po svemu izuzetne crnogorske geopolitike i vještine ratovanja, s posebnim osvrtom na ukupnost shvatanja rata i uticaj iskustva rata na crnogorsko društvo, organizaciju vojske, doživljaj rata pojedinca, kao i osvrt na uticaj tehnologije na ratovanje.
Govoreći o literarnoj komponenti studije, mr Svetlana Čabarkapa je naglasila da je ova knjiga, koja je već doživjela šesto izdanje, čitaocu jednako zanimljiva danas kao i prije 20 godina, kad je prvi put objavljena.
Adnan Prekić je kao najznačajniju dimenziju knjige naveo način obrade teme, multidisciplinaran pristup, lakoću jezika i uvođenje zanimljivog termina “ratna klasika”.

Na 14. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja prezentovana je i zbirka poezije “Tomorrowland” mlade poetese Barbare Delać. S autorkom je o knjizi, objavljenoj u izdanju Centra za kulturu Zaječar, razgovarala Valentina Knežević, urednica informativnog i edukativnog programa u KIC “Budo Tomović”, ocijenivši da ova zbirka društveno angažovane poezije predstavlja otkriće novog, snažnog i autentičnog pjesničkog glasa, što je potvrđeno i kroz nagrade koje je mlada autorka osvojila, uključujući i nagradu na Festivalu mladih pjesnika u Zaječaru.
Aktivan je član Foruma mladih pisaca koji se od 2015. godine okuplja u KIC-u „Budo Tomović“.
Barbara Delać je rođena 1994. godine.

Na kraju petog sajamskog dana knjigu “Vlatka” Aleksandra Bečanovića, koju je objavila izdavačka kuća “Kosmos”, zajednički su prezentovali književnik Balša Brković i autor.
Balša Brković je u uvodu napomenuo da ovaj roman pripada “vampirskom” ciklusu Aleksandra Bečanovića, i da je riječ o izuzetnoj storiji o istopolnoj ljubavi (lezbo – vampirski roman) organizovanoj, pa čak i vizuelno dočaranoj kao filmski scenario.
Naglašeno je da je ovaj roman, zasnovan na vampirskoj mitologiji koja, opet, počiva na “Drakuli” Brema Stokera i “Karmili” Šeridana Lefanua, napisan iz ženske perspektive”.