Podgorica – Tribina “Ogledalo prošlosti”

 

 

Povodom 70 godina Rezolucije Informbiroa, Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore, u saradnji sa Narodnom bibliotekom “Radosav Ljumović”, organizuje tribinu “Ogledalo prošlosti”, na kojoj će o ovoj temi govoriti prof. dr Radovan RADONJIĆ.

Proučavajući sovjetsku društveno-ekonomsku realnost i analizirajući sopstvena iskustva, rukovodioci KPJ su došli do zaključka da izlazak Jugoslavije iz problema nametnutih ili krajnje zaoštrenih njenim sukobom sa Kominformom treba tražiti ne u daljoj afirmaciji, već u teorijskom i praktično-političkom osporavanju i negiranju etatizma. Sukob je, prema tome, imao ulogu  onog faktora pod čijim je uticajem rukovodstvo KPJ izlazak iz objektivnih teškoća, koje su tokom 1948. godine izazvale jačanje etatizma, moralo da traži u novoj demokratskoj socijalističkoj samoupravnoj alternativi.

Tribina će se održati u četvrtak, 25. oktobra 2018. godine, sa početkom u 19:00 sati u Kosoj sali Biblioteke “Radosav Ljumović” u Podgorici.