Podgoričko kulturno ljeto – Promocija knjige „Studije iz filozofije jezika“ prof. dr Milenka A. Perovića

 

 

Knjiga prof. dr Milenka A. Perovića “Studije iz filozofije jezika” biće predstavljena u okviru manifestacije „Podgoričko kulturno ljeto 2018“ u poneđeljak, 18.juna na platou ispred Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“, sa početkom u 21 sat.

               Uz autora o knjizi će govoriti Adnan Čirgić, Vanja Kovačević i Pavle Goranović. Medijatorka je Sanja Orlandić.

               Izdavač Perovićevih „Studija iz filozofije jezika“ jeste Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje. Knjiga je objavljena u Biblioteci LINGUISTICA. Urednici izdanja su Adnan Čirgić i Novica Vujović. Knjiga je objavljena 2018. godine.

               „U sedam studija koje čine ovu knjigu tematski misaoni interes usmjerili smo na filozofe koje je pitanje o biti jezika vodilo prema dokučivanju imanentnog dijalekticiteta i spekulativiteta jezika“, kaže autor pored ostaloga u Predgovoru.

               Milenko A. Perović (1950) je crnogorski filozof. Rođen je u Vr­basu (Vojvodina), u kome je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na studijama filozofije u Beogradu 1974. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Vrijednosni sistem i moralna svijest malograđanstva, pod mentorstvom Milana Kangrge, od­branio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine. Od 1987. godine radi kao profesor filozofskih predmeta (etika, filo­zofija njemačkog idealizma, praktička filozofija, antička filozofija, filozofija prava i filozofija ekonomije) na Odseku za filozofiju Fi­lozofskog fakulteta u Novom Sadu. Osnovao je Studijsku grupu za filozofiju i Katedru, a potom i Odsek za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine. Utemeljio je magistarske i doktorske studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Suosnivač je filozofskog časopisa Arhe koji izlazi na Filo­zofskom fakultetu u Novom Sadu od 2004. fodine. Suosnivač je Bioetičkog društva Srbije koje djeluje od 2008. godine.

              Bio je predśednik Komisije za standardizaciju crnogorskog jezika koja je 2010. godine objavila Pravopis crnogorskoga jezika i Gra­matiku crnogorskoga jezika. Jedan je od utemeljitelja Instituta za crnogorski jezik i književnost u Podgorici i Fakulteta za crnogor­ski jezik i književnost na Cetinju.

               Većinu knjiga i radova posvetio je problematici istorije filozofije, etike i praktičke filozofije. Hegelova filozofija je njegova stalna filo­zofska preokupacija. Objavio je oko sto pedeset filozofskih člana­ka, preko pet stotina kolumnističkih članaka, kao i 20 knjiga: Svi­jet malograđanina (Zagreb, 1989), Hegel i problem savjesti (Novi Sad, 1989), Granica moraliteta (Novi Nad, 1992), Problem početka u filozofiji. Uvođenje u Hegelovu filozofiju (Novi Sad, 1992), Istori­ja filozofije (Novi Sad, 1994, 1997, 2003). Etika (Novi Sad, 2001), Uvod u filozofiju (2003), Uvod u etiku (Novi Sad, 2003), Praktič­ka filozofija (Novi Sad, 2004), Vrijeme cinizma (Podgorica, 2007), Etika medija (Podgorica, 2007), Filozofske rasprave (Zagreb 2011), Pet studija o Hegelu (Novi Sad, 2012), Karakteri. Etička parerga (Podgorica, 2012), Filozofija morala (Novi Sad, 2013), Filozofski brevijar (Novi Sad, 2014), Montenegrinski eseji (Podgorica 2014) i Studije iz filozofije jezika (Cetinje, 2017).