Predavanje Jelene Martinović-Bogojević u okviru CERES-ovog projekta Muzički krug


Prof. Jelena Martinović Bogojević će održati predavanje u sklopu trećeg segmenta CERES-ovog projekta Muzički krug.

Tema predavanja prof. Martinović Bogojević je “Istraživanje fenomena muzičke kreativnosti” a održaće se u poneđeljak 28.10.20019. u Muzičkoj školi “Vasa Pavic” sa početkom u 12 sati.

Jelena Martinović-Bogojević je vanredni profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta Crne Gore. Na ovoj instituciji predaje grupu predmeta vezanih za područje Muzičke pedagogije (Metodika nastave klavira,  Metodika nastave muzičkog obrazovanja i Istorijski razvoj instrumenata i izvođaštva). 

Diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji UCG. Od 1998. do 1999. godine se usavršavala na Katedri za muzikologiju Univerziteta Paris VIII. Napisala je veliki broj stručnih i naučnih radova iz muzičke pedagogije, publikovanih u međunaodnim publikacijama, kao i dvije knjige Klavirske metode za početnike- iskustvo Francuske i Rusije  (ZUNS, 2009) i Bartokov Mikrokosmos kao klavirski metod  (Muzički centar Crne Gore, 2010). U koautrstvu je priredila tri udžbenička kompleta za muzičku kulturu za prvi ciklus osnovne škole, pod nazivom Čarolija muzike. Koautorka je udžbeničkog kompleta za peti razred osnovne škole pod nazivom S  muzikom rastem (2016) i autorka multimedijalne zbirke pjesama za djecu Doći ću iz šume čak  (ZUNS, 2015). Bila je rukovodilac trogodišnjeg naučno-istraživačkog nacionalnog projekta Ministarstva nauke I Ministarstva kulture Crne  Gore,  pod  nazivom Identitetski elementi u  crnogorskoj muzičkoj umjetnosti kao osnova za razvoj multikulturalnost I interkulturalnosti, u okviru kojeg je priredila I zbirku klavirskih kompozicija pod  nazivom Klavirint (2015). Kourednica je Zbornika radova sa Prve međunarodne konferencije:  Muzičko nasljeđe Crne Gore i zbornika radova sa Prvog međunarodnog simpozjuma iz oblasti muzičke pedagogije (SIMPED).

Recenzentkinja je  brojnih stručnih i naučnih radova za međunarone simpozijume i časopise iz oblasti muzičke pedagogije. Članica je naučnih odbora međunarodnih simpozijuma i konferencija.

Nacionalna je koordinatorka za Crnu Goru u vodećoj evropskoj asocijaciji muzičkih pedagoga European Association for Music in Schools (EAS) sa sjedištem u Luvenu (Belgija).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


11 − 2 =