Prijava za Međunarodno bijenale akta „Marko Gregović” do 10.jula 2018. godine

 

 

Rok za prijavu za  Međunarodno bijenale akta „Marko Gregović” produžen do 10.jula 2018. godine.

 

Tradicionalno, četvrto po redu, Bijenale akta malog formata biće održano u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu (JU Muzeji i galerije Budve), tokom septembra 2018. godine. Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljene četiri novčane nagrade, pohvale i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u okviru buduće programske djelatnosti JU Muzeji i galerije Budve. 

Sve informacije o Bijenalu mogu se pronaći u Instrukcijama, a za eventualna dodatna pitanja, može se koristiti zvanična e-mail adresa Bijenala – biennialofnude@gmail.com

 

INSTRUKCIJE ZA UČEŠĆE NA IV MEĐUNARODNO BIJENALE AKTA
„MARKO GREGOVIĆ“

PRIJAVNI FORMULAR ZA IV MEĐUNARODNO BIJENALE AKTA
„MARKO GREGOVIĆ“, PETROVAC, SEPTEMAR 2018.

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION ON FOURTH INTERNATIONAL BIENNIAL OF THE FINE ART NUDE ,,MARKO GREGOVIĆ”

FOURTH BIENNIAL OF FINE ART NUDE
“MARKO GREGOVIĆ“, PETROVAC, SEPTEMBER 2018.