Programe KotorArt-a pogledalo više od 200 hiljada gledalaca

 

 

 

Od sjedinjavanja kotorskih festivala u veliki multidisciplinarni festival KotorArt 2009. godine, do sada je programe ove međunarodne mega-manifestacije u Kotoru pogledalo više od 200 hiljada gledalaca. U istom periodu izvedeno je više od hiljadu različitih programa u kojima je učestvovalo blizu deset hiljada umjetnika iz različitih djelova svijeta.

Samo u prošloj godini, u okviru svih segmenata KotorArta, na 30 ambijentalnih lokacija u Kotoru i Boki Kotorskoj predstavilo se više od hiljadu umjetnika iz 23 zemlje. Priređena su 254 raznolika umjetnička i naučna programa koja je pogledala publika od oko 45 hiljada gledalaca, što ga svrstava u najposjećenije festivale u regionu.

 

 

„Pored nemjerljivih benefita koje festival stvara za razvoj kulturnog turizma Kotora, promociju grada u inostranstvu i značajan doprinos međunarodnom imidžu Kotora kao neizbježne destinacije sa bogatom kulturnom ponudom, naša je procjena da je festivalska publika ostavila u Kotoru preko pola miliona eura troškova smještaja, restoranskih i drugih usluga“, saopštila je Sara Lakičević, PR KotorArt-a.

Učesnici u festivalskim programima ostvarili su više od dvije hiljade noćenja u Kotoru i okolini a više od 80 hiljada eura je isplaćeno lokalnim ugostiteljima za smještaj i ugostiteljske usluge za učesnike.

„Na programske sadržaje KotorArt je potrošio više od 80% ukupnog godišnjeg budžeta, a čak 31 % prihoda Festival je obezbijedio samostalno, što je pozitivan primjer diverzifikacije prihoda među umjetničkim organizacijama na našim prostorima“, dodala je Lakičević.

 

 

Međunarodni festival KotorArt, festival od nacionalnog značaja za kulturu Crne Gore, održaće se i ovog ljeta pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, Opštine Kotor i UNESCO-a, od 29. juna do 14. avgusta.

Neke od odlika KotorArt-a su i proširivanje aktivnosti festivala – kako vremenski i prostorno, tako i na druge oblasti, saradnja sa javnim, privatnim i nevladinim sektorom na lokalnom i nacionalnom nivou, te povezanost sa lokalnom zajednicom – kroz stvaranje osjećaja zajedništva i pripadnosti. Odlikuje ga težnja da sam festival bude više od atrakcije po kojoj je Kotor prepoznatljiv – da postane destinacija po sebi.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 2 =