Prva godina predstave “KoTo(R) o Kotoru”

 

 

 

Dokumentarna predstava pozorišta zajednice KoTo(R) o Kotoru, koju su uz pomoć reditelja Petra Pejakovića skupno osmislili i u kojoj učestvuju građani/ke Kotora, nedavno je gostovala u Bitef teatru u Beogradu. Predstava je odigrana u sklopu velike međunarodne konferencije Kulturno nasleđe vredi Jugoistočnoj Evropi (Cultural Heritage Counts for South-East Europe), koja se odvijala od 15. do 17. juna, u organizaciji panevropske mreže za kulturno naslijeđe Evropa nostra, Udruženja građana Evropa nostra Srbija i Mreže za naslijeđe Jugoistočne Evrope (SEE Heritage), u partnerstvu sa programom Kreativna Evropa, Evropskom unijom i Međunarodnim savjetom muzeja – region Jugoistočne Evrope (ICOM SEE). Predstava je nastala kao rezultat osmomjesečnog procesnog rada nazvanog Pozorište o Kotoru, koji je obuhvatio više od 50 radionica, u kojima je učestvovalo oko 60 građana/ki, a premijerno je izvedena 20. juna prošle godine, u kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković. U toku proteklih godinu dana, izvedba koja se fokusira na posebnosti i probleme grada Kotora, izvedena je čak dvanaest puta, i to u pet puta u Kotoru, na sceni KC Nikola Đurković, u Centru za kulturu Tivat, podgoričkom KICu Budo Tomović u sklopu festivala FIAT, u pozorištu Zetski dom na Cetinju, u Dubrovniku u Art radionici Lazareti, u Nikšićkom pozorištu i dva puta u Beogradu, prvi put u pozorištu Duško Radović, u okviru međunarodne naučno-stručne konferencije o drami i obrazovanju Učestvuj! – Stvaralačka participacija u umetnosti i obrazovanju. Proces rada na predstavi, kao obliku građanskog aktivizma, prezentovan je i na međunarodnim skupovima u Parizu, Pekingu, Skadru, Beču…

 

 

Predstava je, gdje god je igrana, izazivala veliko interesovanje i krajnje pozitivne reakcije publike i stručne javnosti, čiji su mnogobrojni komentari i reakcije sakupljeni u sklopu jedinstvene evaluacije projekta koju je uradio NVO Expeditio, a uslijedili su i pozivi za dalja gostovanja predstave u regionu i Evropi. Skupno kreirano pozorište zajednice, koje promoviše ideju teatra kao sredstva istraživanja i kreativnog izražavanja svakog pojednica ili grupe u svrhe ličnog razvoja i društvenog angažmana, pokazalo se kao vrlo potentno u ostvarivanju dijaloga učesnika sa publikom, odnosno širom i užom društvenom zajednicom.

Na predstavu su se osvrnuli i brojni kritičari i kolumnisti, pa je tako pozorišna kritičarka Politike Ana Tasić u svom prikazu zapisala: “Ova produkcija je tako i forumska, aktivistička, prostor promišljanja jedne naprednije verzije Kotora, slobodnije i otvorenije, mesta realne, građanske utopije, a ne one lažne, političke. (…) Dvadesetak Kotorana je donelo autentični, plemeniti amaterizam igre koja je naišla na izuzetan prijem podgoričke publike, verovatno zbog prepoznavanja bitnosti problematike i razorne iskrenosti autora koja se sa lakoćom povezala sa potrebama gledalaca, očigledno gladnih tema koje ih se dubinski tiču.”. “Otuda KoTo(R) o Kotoru nije samo teatarski čin, ili je to tek delimično, a sagledana u širem kontekstu, ova predstava prerasta u pitanje koje prestaje da se tiče samo grada od kojeg je satkan njen naslov. Tiče se, dakle, svih nas – tamo i ovde. Svuda.”, zaključio je u prilogu za Treći program Radio Beograda pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, dok je kolumnistkinja Božena Jelušić u Vijestima zapisala: “A Kotor je disao slobodom, smijehom i satirom, koji su razobličavali i ismijavali sve one koji su ga uvrijedili. (…)”.

 

 

Osim predstave, procesni rad građana građana Kotora, koji se odvijao kao projekat NVO Expeditio, u sklopu širih projekata European Artizen Initiative (finansiran kroz EU program Kreativna Evropa), kao i ACT4CITY (koji finansira BAC – Balkanski program za umjetnost i kulturu), iznjedrio je i štampanu i digitalnu publikaciju “KoTo(R) o Kotoru”, koja osim teksta izvedbe sadrži i opis procesa stvaranja predstave te objedinjuje nekoliko kritika i stručnih komentara. Zahvaljujući pomoći volonterki, dostupan je i prevod predstave na engleski jezik. Produkti rada na predstavi su i Žurnal pozorišta o Kotoru, odnosno tri izdanja zidnih novina koje je osmislila i uredila pozorišna kriitičarka Maja Mrđenović, komunikacijskog kanala projekta, koji je imao za cilj da javnost upozna sa idejama projekta, ali i animira i pokrene na dijalog i participaciju, Apel za unaprijeđenje života u Kotoru, te serija “razglednica” sa prizorima devastiranja Boke, koje su upućene na preko 80 adresa nadležnih institucija. Najznačajniji efekat rada na predstavi nesumnjivo je osnaživanje građana i doprinošenje solidarnijem obliku aktivacije i funkcionisanja lokalne zajednice, kroz stvaranje pozorišne platforme za kritičko promišljanje i društvenu akciju, koja omogućava građenje perspektive iz koje je moguće sagledati i zamisliti alternative identifikovanim gradskim problemima.

 

 

Učesnici predstave, u čije osmišljavanje su bili uključeni i rezidencijalni umjetnici iz Beograda, performer i koreograf Dušan Murić, i vajar i scenograf Miodrag Vargić su: Marjan Šantić, Radmila Beća Radulović, Slavica Lompar, Jelena Vukasović, Maja Mrđenović, Ilko Marović, Dragana Kunarac, Jelena Franović, Tatjana Rajić, Aleksandra Kapetanović, Maruška Drašković, Zorana Milošević, Mitar Mića Jovanović, Antonio Grgurević, Stefan Lazarević, Mirjana Popović, Aleksandra Dejanović, Žarko Nikolić, Mirjana Petrović i Jelena Milutin, a sledeća izvođenja biće 26. jula u 20h u Kolašinu, u okviru Festivala alternativnog teatra Korifej, te 30. jula u 21.30h u Budvi, kao dio programa festivala Grad Teatar.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 + 18 =